Adverb Clause

Adverb Clause of Conditionals

Adverb  Clause of Conditionals If: eğer, şayet –se / -sa If genel olarak koşul belirten cümlelerle kullanıl…

Adverb Clause of Result

Adverb Clause of Result So + adjective / adverb + that + sentence   Mike became  so  suspicious to be …

Adverb Clause of Reservation

Adverb Clause of  Reservation Uymazlık Zarf Cümleciklerinde  (Adverbial Clauses of Reservation)   ana cümle i…

Adverb Clause of Place

Adverb Clause of  Place  Anywhere: -dik her yerde Since I am student, I usually have lunch anywhere that is …

Adverb Clause of Time

Adverb Clause of Time Zamanın ifade zarf cümleleri, bir şeyin ne zaman gerçekleştiğini gösteren cümlelerdir.…

Diğer yayınları yükle
Sonuç bulunamadı