Adverb Clause of Reservation

Adverb Clause of  Reservation

Uymazlık Zarf Cümleciklerinde  (Adverbial Clauses of Reservation)   ana cümle ile yan cümlede biribirine istisna oluşturan duruma yer verilmektedir. Burada belirtilen durum, temel cümlecikte verilen genellemeye “uymazlık” göstermektedir.

Adverbial Clauses of Reservation (Uymazlık Zarf Cümlecikleri) da yaygın olarak kullanılan bağlaçlar şunlardır:

Except that: hariç, -nın dışında, -den başka
Except for the fact that: … bir yana
Except: hariç
Except for: hariç, -nın dışında, -den başka
Save: dışında, haricinde
Save for: hariç
Barring: olmazsa
With the exception of: hariç, -nın dışında, -den başka, istisnasıyla


Except (that): -mesi dışında / -gayrı

The two books are the same except that this one has an answer key at the back.
(Bunun arkasında bir cevap anahtarının var olması dışında iki kitap da aynıdır.) 

That was a very good concert, except for the fact that the singing was very bad.
(Şarkı söylemenin çok kötü olması dışında çok iyi bir konserdi.)

Save (that): -mesi dışında / -gayrı
Little is known about his early life, save that he had a brother.
(Bir kardeşinin olması dışında önceki yaşamı hakkında çok az şey biliniyor.)

Barring: olmazsa 
Barring another stock market crash, your money is safe.
(Başka bir borsa çöküşü olmazsa paran güvende.)

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski