Modals

Used to & Would

Used to and Would  To play this game, you will move the scrambled tiles to the matching part of sentence or p…

Get / Be used to

Get used to & Be used to  To play this game, you will move the scrambled tiles to the matching part of se…

Test: Modals

1. Fill in the blank: ___ you speak any foreign languages?    A: May   B: Can   C: Have 2. Fill in the…

Modal Perfect - Grammar & Test

Soruları cevaplamak için şıkların üzerini tıklayınız. Doğru cevap anında ekranda görünecektir.  Demo…

Should ve Shouldn't

SHOULD & SHOULDN'T Öneri veya tavsiyede bulunurken should özel yardımcı fiilinden yararlanırız. Ka…

(Would) Prefer / Would rather

Prefer : Tercih etmek Bu dersimizde, prefer (tercih etmek) fiilini ve cümle içinde kullanımını - geniş ol…

Must ve Mustn't

Must ve Mustn't Must (Obligation) & Must not (Prohibition)  'Must' genel olarak, kişisel yükü…

Have to / Has to - Basic

Have to & Has to  Kişinin yapmak zorunda olduğu, gerekliliği duyduğu eylemi anlatırken, have to veya ha…

Should Vs. Had better

Should=Ought to / Had better “Should=ought to / had beter” genellikle öğüt vermek için kullanılan kiplerdir…

Diğer yayınları yükle
Sonuç bulunamadı