Adverb Clause of Result

Adverb Clause of Result

So + adjective / adverb + that + sentence

 

Mike became so suspicious to be betrayed that he had a private detective follow her wife.

He got dressed so quickly that he put on different colored socks.

 

So + many / few + plural contable noun + that + sentence

 

Danny ate so many burgers that he had an upset stomach.

There were so few guests at their wedding ceremony that regretted giving the invitation.

 

So + much / little + uncountable noun + that + sentence

 

Mrs. Packer put so much salt in her food that it was impossible to eat them.

I have got so little time left that I will never make it to the airport on time.

The two girls found so much to talk about that it was dawn when they remembered the time.

 

Such + a/an + adjective + singular countable noun + that sentence

It was such an easy question that it took me no time to solve it.

 

So + adjective + a/an + singular countable noun + that sentence

Sue put on so funny a dress that the people around her couldn't help laughing.

 

Such + adjective + plural countable noun / uncountable noun + that sentence

They became such successful lawyers that almost all big companies wanted to work with them.

 It was such hard homework that it took us hours to complete it.

 

Subject + verb + in such a way + that + sentence

 

The goods were scattered in such a way that it was nearly impossible collect them.

Mike performed the play in such a way that people applauded him for a long time.

 

Bütün bu örneklerde sonuç cümleciği that +özne +yüklem + nesne ile ifade edilen kısımdır. Ana tümcecikte yer alan “so adjective, adverb, many, much vs.” öyle ... ki / o kadar ... ki diye Türkçeleşir ve çeviri bu bölümden başlar.

 

Sentence, + for + sentence:  -çünkü

Sentence, + so + sentence:  -bu nedenle / -böylece

Sentence, + so that + sentence:  -bu nedenle / -böylece

 

Bu cümleciklerde, öncelikle ana cümlecik ve daha sonrada sonuç cümleciği Türkçeleşir.

 

My grandmother found reading increasingly difficult, for she had serious problem with her eyes.

(Büyükannem gözlerinde ciddi bir sorun olduğu için okumayı oldukça zor buluyordu.)

The prisoners of war had a secret radio, so that they were able to receive messages from their headquarters.

(Savaş esirlerinin gizli bir radyosu vardı, böylece karargahlarından mesaj alabiliyorlardı.)

Mrs. Doolittle had great difficulty in getting her car out, so Mr. Chavez gave her a hand.

(Bayan Doolittle arabasını çıkarmakta çok zorlandı, bu yüzden Bay Chavez ona yardım etti.)


“For” bağlacı kimi zaman daha önce söylenmiş olan bir tümceye bağlı olarak tümce başında gelebilir.

 

I suggest you read the Declaration of Independence before you finalize your address. For what you have described is exactly a declaration of independence. (Adresinizi kesinleştirmeden önce Bağımsızlık Bildirgesi'ni okumanızı öneririm. Çünkü tarif ettiğiniz şey tam olarak bir bağımsızlık beyannamesi.)

 

“So that” bağlaç olarak bir cümleden virgule ile ayrılmıyorsa sebep ifade eden bir anlamı ortaya çıkar, virgule ile ayrılıyorsa sonuç ifade eder. Aşğıdaki iki cümleyi karşılaştıralım.

 

My uncle Dan wants to buy a large farmhouse so that he will be able to plant flowers when he retires. (Amcam Dan emekli olduğunda çiçek ekebilmesi için büyük bir çiftlik evi satın almak istitor.)

 

My uncle Dan wants to buy a large farmhouse, so that he will be able to plant flowers when he retires. (Amcam Dan büyük bir çiftlik evi satın almak istitor, böylece emekli olduğunda çiçek ekebilecek.)

 

Virgul ile ayrılmayan “so that” ile Geçmiş Zaman (Past Tense ) Kullanılmaz, ancak modals (kip) lerin Geçmiş Zaman (Past Modals) yapısı kullanılabilir.

 

She sprayed air freshener in the room so that it would smell better.

(Oda daha iyi koksun diye hava temizleyiciyi sıktı.)

We are going to cut the cake equally so that everyone can get a piece.

(Herkes bir parça alabilsin diye keki eşit parçalara böleceğiz.)

 

Virgul ile ayrılan “so that” ile Geçmiş Zaman (Past Tense ) Kullanılır. Buradaki 'so that' in anlamı, 'bundan dolayı, bunun sonucu olarak' ifade edilebilir.

 

We did our research thoroughly, so that we didn't leave out any important information.

(Araştırmamızı adamakıllı yaptık, bundan dolayı  hiçbir önemli bilgiyi ihmal etmeyeceğiz.)

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski