Confused words

Rob, Steal, Mug and Burgle

“ Steal ”, başkasına ait olan bir şeyi yasa dışı olarak, kişiden habersizce almak eylemidir. Çalmak, hırsızlı…

Allude vs. Elude

Allude ve Elude Arasındaki Fark Allude Üstü kapalı söylemek, ima etmek; dolaylı olarak veya öneri ile bir ş…

Sick vs Ill

Sick  ve  ill arsındaki fark Çoğu insan için hem sick hem de ill aşağı yukarı aynı anlama gelir. Sağlıklı b…

Ache vs Pain

Ache  ve  pain arasındaki fark Ache , vücudun bir bölümünde sürekli veya uzun süreli donuk bir ağrıdır. Genel…

Through vs Thorough

Through ve Thorough arasındaki fark Through, "vasıtasıyla, yoluyla" veya "bir uçtan diğerine…

Dairy vs Diary

Dairy ve Diary  Arasındaki Fark Dairy Mandıra, süt ürünlerinin yapıldığı yer Madeleine grew up on a dairy…

Forbear vs Forebear

Forbear ve Forebear Arasındaki Fark Forbear “kaçınmak, uzak durmak, sakınmak, kendini tutmak” anlamlarına ge…

Assure, Ensure and Insure

Assure, Ensure ve Insure Arasındaki Fark “ Assure ”, güvence vermek; bir kuşkuyu veya güvensizliği ortadan k…

Among vs Between

Among ve Between Arasındaki Fark. “ Among ”, birden fazla unsur (kişi, eşya, yer v.b.) arasındaki kolektif i…

Farther vs Further

Farther ve Further Arasındaki Fark Genel anlamıyla farther ve further “daha uzak” manasına gelir. İngiltere…

Interfere vs Interrupt

Interfere ve Interrupt Arasındaki Fark Interfere Birinin işine karışmak; müdahale etmek She has no right to…

Migrate, Emmigrate and Immigrate

Migrate, Emmigrate ve Immigrate Arasındaki Fark Migrate, göçmek; bir bölgeden diğerine bir kez veya art ard…

Quiet vs Silent

Quiet ve Silent Arasındaki Fark Quiet İsim olarak kullanıldığında quiet , sessizlik, sesin olmaması anlamın…

Quiet vs Quite

Quiet ve Quite Arasındaki Fark Her ikisi de farklı yazılır ve telaffuz edilir ve farklı anlamlara sahiptir. …

Imply vs Infer

Imply ve Infer Arasındaki Fark Imply İma etmek, demeye getirmek, işaret etmek, belirtmek anlamlarında kulla…

Historic vs Historical

Historic vs Historical Arasındaki Fark Historic Tarihi bir niteliği olan, tarihte önemi veya anlamı olan, de…

Expensive, Dear vs Costly

Expensive, Dear ve Costly Arasındaki Fark Üç kelime de eş anlamlıdır, bu nedenle çoğu zaman birbirinin yeri…

Politic vs Political

Politic ve Political Arasındaki Fark Politic  İsim olarak kullanıldığında, politic siyaset veya  siyasetçi an…

Diğer yayınları yükle
Sonuç bulunamadı