Dil bilgisi

Prepositions: in, on, at

Prepositions: in, on, at Edatlar (preposition) ya bir isimle kullanılarak anlam kazanır, yada bir cümlede an…

Echo Questions

Echo Questions “Taq question” cümlelerde yapı olumlu-olumsuz, olumsuz-olumlu temellere dayalı olmalarına rağm…

Verbs ending in -en

Verbs ending in -en / -En ile biten fiiller  Sıfatlardan yapılmış az sayıda fiil vardır. Bir sıfatın sonuna -…

Diğer yayınları yükle
Sonuç bulunamadı