Cümle Tamamlama - YDS çözümleri ve Yaklaşımlar 2

6. ............., but just over 1 per cent of them spend the night in Umbria, in the south of Tuscany.

A) Visitors to Lake Trasimeno will see few other tourists
B) Perugia is home to a world-famous jazz festival in the summer and a chocolate festival in the fall
C) In the town of Deruta, handmade gift-items fill many shop windows
D) Tuscany attracts more than 12 per cent of all visitors to Italy
E) Scenic stone hilltowns such as Assisi and Gubbio are among the main attractions

Çok kolay bir soru. Tamamlayıcı cümlede ifade edilen yüzde birin biraz üzerinde insanları tanımlıyor. A şıkkında ve D şıkkında ‘visitors = Ziyaretçiler’ var. But, zıtlık belirten bir ifade olduğuna göre yine miktar belirten bir çokluk arayacağız. O da D şıkkında var.

3. Soruda “although” varsa doğru şıkta “still’ olabilir,

7. You can still make it your own and increase your chances of achieving it ........... .

A) even if your goal has stemmed from an external motivation
B) in case forming a new habit requires choosing between the pleasant and familiar
C) once you have found the reason for giving up an unsatisfying job
D) unless you look for an activity that will help you tackle challenges more enthusiastically
E) after you stop trying to make an important change in your lifestyle

Burada da kolay bir soru var gibi görünüyor. Çünkü sorudaki “still” bize bağlaç bölümünde sözünü ettiğimiz “although-still” ilişkisinin burada da olabileceğini gösteriyor. O zaman ilk iş olarak şıklarda zıtlık bağlacı ile başlayan olup olmadığına bakalım. Yalnızca A’da “even if” var. Anlam testine başlamadan önce ikinci bir yapısal ipucu olup olmadığını kontrol edelim. Burada “zıtlık-olasılık” ilişkisi yani “but-may/can” de var. Sorudaki “you” öznesi, A’daki “your goal” ile Ahmet-he ilişkisi de kuruyor. Cevap: A

8. ......... , the United Nations is still far from reaching any agreement on what action take.

A) Whatever the price that has to be paid to restore peace
B) If the famine in Africa is to get relief
C) While many innocent lives are being lost in internal conflicts
D) Whoever is responsible for all this bloodshed
E) Despite the fact that the world population had increased at an unprecedented rate

“Although-still” ilişkisinin burada da while ile yapıldığını görüyoruz. “While” ayni zamanda zıtlık ta belirtir.

4- Sorunun öznesi ile onu tamamlayacak cümlenin öznesi arasında ‘Ahmet-He’ ilişkisi olur,

9. Mozart, who was one of the leading representatives of the “Classical” style in music, was only thirty-five ......... .

A) because the Church continued to provide support for music
B) as opera flourished in the eighteenth century
C) when he died of rheumatic fever
D) even though Bach was certainly the greatest composer of Baroque music
E) just as Rousseau composed music and wrote an opera

Ahmet-He tekniğine göre sorunun öznesi Mozart’ın karşılığı olabilecek HE yalnızca C şıkkında vardır. Mozart romatizma ateşinden öldüğünde 35 yaşındaymış. Cevap: C

10. It might not be practical to use a different password for every single website that you log into ........... .

A) so online shopping involves more than just a seller and a buyer
B) although it is more suggestible for someone to rely on a computer engineer
C) since nicknames on the Internet are not enough to protect you from harm
D) while the term ‘surfing’ has become more wide-spread as more people use computers
E) but it is definitely worth having more than one for security reasons

Burada her girdiğin internet sitesine farklı bir şifre kullanmak pratik olmayabilir, deniyor. Bu cümlenin öznesi, “boş özne” dediğimiz türden. Yani eylemi yapan kişi değil, eylemin kendisi özne oluyor. Burada eylem “to use” kullanmak. Ancak İngilizler bu durumlarda cümleye “to infinitive” ile başlamak yerine onu temsil eden bir “It” ile başlıyorlar. O nenle bu sorunun öznesini “it” olarak alıyor, ve şıklarda “Ahmet-he” ilişkisine göre yine “it” arıyoruz. Bu sözcük B ve E şıklarında var. B’deki “it” sorudaki “to use” fiilini değil kendi içindeki “to rely” fiilini niteliyor. O nedenle anlam testini yalnızca E için yapıyoruz. Burada “ancak güvenlik nedeniyle birden fazla “(şifre) kullanma değer.”, deniyor. O zaman doğru şık budur. ÖSYM “but” tan öneki virgülü çıkarmış ama “but-may/can”, yani “zıtlık-olasılık” ilişkisini ortadan kaldıramamış. Sorudaki “might”, “may” ve “can” gibi ihtimal bildridiği için de bizi E şıkkındaki “but” a yönlendiriyor.


- 1 - 2 - 3 -

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski