Mustn't vs. Don't / Doesn't have to, Needn't

Mustn't vs. Don't / Doesn't have to / Needn't

Have to ve must’ı zorunluluk ve gereklilik anlamlarında kullanıyoruz. Bu konuyu ‘Necessity’ başlığında anlatmıştık. Bu iki kelime olumlu kullanıldıklarında aynı anlama geliyorlar ancak olumsuz kullanıldıklarında ise anlamları farklılaşıyor. Bu başlığımızda size bu farklılığı anlatacağım.

Don't / Doesn't have to

'Have to' olumsuz kullanıldığında (do not have to) gereklilik veya zorunluluğun olmadığını gösterir. (lack of necessity) Aşağıdaki örnekleri inceleyelim.
 • I don’t have to go to school tomorrow because it’s holiday.
 • Lee doesn’t have to drive to school everyday. He lives only a few blocks away.
 • You don’t have to study for tomorrow’s exam because it’s cancelled.
Yapmaya gerek yok demek istediğimiz zaman “don’t have to V1” kullanırız.
 • I am not working tomorrow so I don’t have to get up early.
 • (Yarın çalışmayacağım bu yüzden erken kalkmama gerek yok.)
 • She doesn’t have to work very hard because she has got an easy job.
 • (Çok sıkı çalışmasına gerek yok çünkü kolay bir işe sahip.)
Eğer geçmişte bir şeyi yapmamıza gerek yoktuysa ve biz yapmamışsak burada “didn’t have to V1” kullanırız.
 • We didn’t have to wait very long. The bus soon came.
 • (Uzun süre beklememize gerek kalmadı.Otobüs hemen geldi.)

Needn’t

Yapmaya gerek yok diyorsak “needn’t V1” kullanırız.
 • I needn’t clean the windows.They aren’t dirty.
 • (Pencereleri temizlememe gerek yok.Onlar kirli değiller.)
 • We needn’t drive fast.We have got plenty of time.  
 • (Hızlı kullanmamıza gerek yok.Çok zamanımız var.)
Hemen gerçekleşmesi beklenen bir olay için,birisine bir konu hakkında yapmana gerek yok diyorsak “needn’t” ve “don’t have to” birbirlerinin yerine kullanılabilir.
 • You don’t need to water the garden. It’s going to rain.
 • (Bahçeyi sulamaya gerek yok.Yağmur yağacak.)
 • You needn’t water the garden. It’s going to rain.
 • (Bahçeyi sulamaya gerek yok.Yağmur yağacak.

Mustn't 

Must ise, olumsuz kullanıldığında (must not) yasaklama anlamına gelir. Aslında mustn’t ile bir cümle kurduğumuzda karşımızdakine ‘BUNU YAPMA!’ demek istiyoruzdur. Bazen 'bunu yapmasan iyi olur' gibi bir anlama da gelebilir. Karşımızdakine bir şeyi yapmamasını öğüt ediyoruz kısaca. Örneklere bakarak çok daha iyi anlayabileceğiniz düşünüyorum.

Yasaklamadır.(Prohibition) Bir şeyin yapılmaması gerektiğini bildirir.
 • I mustn’t be late.(Geç kalmamalıyım.)
 • She mustn’t forget to phone George.(George’u aramayı unutmamalı.)
 • You mustn’t walk on the grass.(Çimlerin üzerinde yürümemelisin.)
 • Hey, Jude! You mustn’t smoke here! Don’t you see the sign?
 • Kate, you mustn’t tell anyone my secret. Please, promise!
 • Children mustn’t play with matches. It’s very dangerous.


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski