It’s time ( … zamanı)

It’s time ( … zamanı)

Kendisinden sonra 'to' lu bir mastar fiil geldiği zaman yapılması gereken şeyin vaktini gösterir.
 • It’s time to go to bed.
 • (Yatma vakti geldi.)
 • It’s time for us to have dinner.
 • (Akşam yemeği vaktimiz geldi.)
Kendisinden sonra şahıs ve past tense gelirse bir şeyin vaktinin geçtiği durum izah edilir.
 • It's time you went to bed. You'll have to get up early tomorrow.
 • (Yatma vaktin geçiyor.  Yarın erken kalkmak zorundasın.)
 • It’s time they painted the house.
 • (Evi boyamalarının vakti geçti.)
Bu ikinci tür anlatım için, time den önce 'high' eklenirse vurgu kuvvetlenir.
 • It’s high time we went to bed.
 • (Yatma vaktimiz geldi de geçiyor bile. )
 • It’s high time they painted the house.
 • (Evi boyamalarının vakti geldi de geçiyor bile.)
It was (high/about) time + past perfect subjunctive

Geçmişle ilgili bir durum varsa özneden sonra past perfect kullanılır.
 • It was time you had told him the truth when you had the chance last night.
 • (Dün gece şansın varken ona gerçeği söylemenin zamanı gelmişti.)


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski