Mustn't

Must ve Mustn't

Must Must ; çok güçlü bir tavsiye, zorunluluk, yükümlülük, kesinlik ve yasaklama ifade eder. Konuşan kişi, k…

Must vs Have to

Must - Have to / Have got to İngilizcede zorunluluk bildirmek için fiillerin önüne bu anlamda kullandığımız …

Modals (Prohobition - Yasak)

MUSTN’T Türkçe'de “yapmamalısın” anlamına gelir ve birşey yasaksa ya da yapılmaması gerektiği ifade edil…

Diğer yayınları yükle
Sonuç bulunamadı