Specially vs. Especially

Specially ve Especially Arasındaki Fark

Özellikle hızlı bir şekilde konuşulduğunda birbirine benzeyen telaffuzlarıyla ve birbirine çok yakın yazımlarıyla insanların bu iki kelimeyi karıştırması doğaldır denebilir. 

Bir kişiyi, nesneyi ya da bir durumu öne çıkarıp diğerlerinden ayrıştırmak istediğinizde especially kullanmalısınız. Especially bir şeyin sadece bazı belirli durumlarda ve belirli koşullarda uygulanabileceğini anlatır. 

Divorce is very painful, especially when children are concerned.
(Boşanma, özellikle çocuklar söz konusu olduğunda çok acı vericidir.)
Matt despises his PE lessons, especially when he has to play football.
(Matt, özellikle futbol oynaması gerektiğinde, beden eğitimi derslerini küçümsüyor.)
Unemployment is quite high, especially among young people.
(İşsizlik oldukça yüksek, özellikle de gençler arasında.)

Specially,  özel olarak, bilhassa; özel bir amaca atıfta bulunurken kullanılır.

This machine has been specially adapted for use underwater.
(Bu makine, su altında kullanım için özel olarak uyarlanmıştır.)
The accused will appear before a specially constituted military tribunal.
(Sanık, özel olarak oluşturulmuş bir askeri mahkeme huzuruna çıkarılacak.)
A chocolate cake was made specially for Amy’s birthday.
(Amy’nin doğum günü için özel olarak bir çikolatalı kek yapıldı.)

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski