Principal vs Principle

Principal ve Principle Arasındaki Fark

Principal ve principle kelimeleri aynı okunduğundan ve neredeyse aynı yazıma sahip olduğundan karıştırılmaları doğaldır. Ama bu iki kelime aynı okunsa da birbirinden farklı anlamlara sahiptir. 

Principal, ana, esas, temel bir öneme sahip bir şeyi belirtir ya da özellikle Amerika’da okuldan sorumlu kişi, müdür anlamlarında kullanılır. 

The census constitutes the principal source of official statistics.
(Nüfus sayımı resmi istatistiklerin ana kaynağını oluşturmaktadır.)
The principal aim of the criminal justice system is to deliver justice for all.
(Ceza adaleti sisteminin temel amacı herkes için adaleti sağlamaktır.)
The principal of your school knows all the students by name.
(Okulunuzun müdürü tüm öğrencileri isimleriyle tanır.)

Principle, prensip, ilke; bu kelimesi işe bir inancı, gerçeği, muhakeme zincirini ve sıklıkla da dini bir inancın temelini temsil eder.

We owe to Newton the principle of gravitation.
(Bizler, Newton'a yerçekimi ilkesini borçluyuz.)
The organization works on the principle that all members have the same rights.
(Organizasyon, tüm üyelerin aynı haklara sahip olduğu prensibiyle çalışır.)
It is the basic principle of criminal law that the accused is innocent until proven guilty.
(Suçlu olduğu kanıtlanıncaya kadar sanığın masum olması ceza hukukunun temel ilkesidir.)

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski