Valuable vs. Invaluable

Valuable ve Invaluable Arasındaki Fark

Genel anlamda hem valuable hem de invaluable bir şeyin değerini ifade eden birer sıfatırlar.

Valuable, bir şeyin çok değerli, çok pahalı olduğunu vurgular.

The book provides valuable information on recent trends.
(Kitap, son akımlar hakkında değerli bilgiler sağlıyor.)
The analysis of the samples provided valuable clues to the police.
(Örneklerin analizi polise değerli ipuçları verdi.)
If the painting is an original, it will be very valuable.
(Resim orijinal ise çok değerli olacaktır.)

Invaluable, bir şeyin paha biçilemez olduğu anlamına gelir. O şey öyle önemlidir ki değerini ölçmek mümkün değildir. Bu, genellikle soyut bir kavramdır ve gerçek bir fiyat verilmesi imkansızdır.

The internet is an invaluable source of information.
(İnternet, paha biçilmez bir bilgi kaynağıdır.)
Local teachers provided invaluable help in developing the material.
(Yerel öğretmenler materyali geliştirmede paha biçilmez yardım sağladı.)
One's loyalty is such an invaluable trait to have in a friendship.
(Kişinin sadakati, bir arkadaşlıkta sahip olmak için çok değerli bir özelliktir.)

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski