Personal vs Personnel

Personal ve Personnel Arasındaki Fark

Personal: “kişisel, kişiye özel, şahsi” anlamlarına gelen bir sıfattır.

Celebrities do not want their personal lives written about in tabloid newspapers.
(Ünlüler kişisel hayatlarının tabloid gazetelerde yazılmasını istemiyorlar.)
The abbreviation PC stands for "personal computer".
(PC kısaltması "kişisel bilgisayar" anlamına gelir.)
My personal view is that we shouldn't offer him the job.
(Benim kişisel görüşüm, ona işi teklif etmememiz gerektiği yönünde.)

Personnel: Personel, eleman, çalışanlar, kadro 

Take your application to the personnel office.
(Başvurunuzu personel ofisine götürün.)
Only authorized personnel have access to the computer system.
(Yalnızca yetkili personel bilgisayar sistemine erişebilir.)
This year we have seen the retirements of several senior personnel.
(Bu yıl birçok kıdemli personelin emekliye ayrıldığını gördük.)

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski