Make vs Produce

Make vs Produce Arsındaki Fark

Produce: üretmek, doğal bir sürecin sonucu olarak bir şeyler yapmak, oluşturmak

When you mix these two ingredients it will produce an explosion.
(Bu iki malzemeyi karıştırdığınızda bir patlama meydana gelecektir.)
Earthquakes produce two types of seismic waves.
(Depremler iki tür sismik dalga üretir.)
A scientist must produce evidence in support of a theory.
(Bir bilim insanı, bir teoriyi destekleyen kanıtlar üretmelidir.)

Make: yapmak, yaptırtmak; kendi ellerinizle bir şeyler üretmek, elde etmek.

You can't make an omelette without breaking eggs.
(Yumurtaları kırmadan omlet yapamazsınız.)
I need to make a few changes before I print the document.
(Belgeyi yazdırmadan önce birkaç değişiklik yapmam gerekiyor.)
Mix the flour with enough water to make a smooth paste.
Pürüzsüz bir hamur yapmak için / elde etmek için unu yeterince su ile karıştırın.

Malzemeler tanınabilir olduğunda "made of" kullanırız
The outer walls of the house were made of brick.
(Evin dış duvarları tuğladan yapılmıştır.)
Ice Cream is chiefly made of milk and sugar.
(Dondurma ağırlıklı olarak süt ve şekerden yapılır.)

Malzemeler tanınamadığında "made from" kullanırız
These blankets are made from wool and the sheets from cotton.
(Bu battaniyeler yünden, çarşaflar ise pamuktan yapılmıştır.)
This wine is made from organically grown grapes.
(Bu şarap, organik olarak yetiştirilen üzümlerden yapılır.)

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski