Allow Vs. Let

Allow  ve Let Arasındaki Fark

Her ikisi de "izin vermek" anlamındadır. Ancak, kulanım özellikleri açısından farklılıklar vardır.

Allow
"Allow" arkasından  nesne alırsa  sonradan gelen fiil "to" mastarı ile bağlanır.

The judge's decision will allow the case to move ahead.
(Yargıcın kararı, davanın ilerlemesine izin verecek.)
We don't allow people to smoke in the hotel.
(İnsanların otelde sigara içmesine izin vermiyoruz.)

Nesne almaz ise arkasından gelen fiile "-ing" eklenir.

The judge's decision of the case will allow moving ahead.
(Yargıcın davayla ilgili kararı ilerlemeye izin verecektir.)
We don't allow smoking in this hotel.
(Bu otelde sigara içilmesine izin vermiyoruz.)

Let
"Let" de, izin vermek için de kullanılır, ancak "allow" den daha az resmidir. "Let" arkasından nesne alır ve nesneden sonra da "to" içermeyen bir mastar izler;

I can't possibly let you go home in this weather.
(Bu havada eve gitmene muhtemelen izin veremem.)
Tate's parents don't let her stay out late at the weekends.
(Tate'in ailesi hafta sonları geç saatlerde dışarıda kalmasına izin vermiyor.)

"Let" edilgen / pasif cümle biçimde kullanılamaz, onun yerine "allow" fiilini kullanırsınız.

He wasn't allowed  to go out and get a drink.
(Dışarı çıkıp bir şeyler içmesine izin verilmedi.)
He wasn't let to go out and get a drink.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski