Produce Vs. Manufacture

Produce ve Manufacture Arasındaki Fark

Yakın anlama sahiptirler, bazen biri birilerinin yerine kullanılır ancak yine de bir fark var;

Produce
Produce, çeşitli kaynakları birleştirerek tüketim için kullanılan bir şeyi yapma yoludur. Üretmek olarak çevirebiliriz.

Trees absorb carbon dioxide and produce oxygen.
(Ağaçlar karbondioksiti emer ve oksijen üretir.)
The average cow produces 40 glasses of milk each day.
(Ortalama bir inek her gün 40 bardak süt üretir.)
A coal mine can produce quantities of coal but it cannot manufacture coal.
(Bir kömür madeni bir miktar kömür üretebilir ancak kömür imal edemez.)

Manufacture
Manufacture, bir fabrikada / makine kullanılarak şeylerin üretimini tanımlamak için kullanılır. İmal etmek olarak çevirebiliriz.

An automobile factory can manufacture / produce cars.
(Bir otomobil fabrikası araba imal edebilir / üretebilir.)
Manufacture is another way of production.
(İmalat, başka bir üretim şeklidir.)
Our company manufactures over 20 different automotive products.
(Firmamız 20'nin üzerinde farklı otomotiv ürünü üretmektedir.)

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski