Simple Present Tense

Herkes tarafından bilinen gerçekleri, planlanan eylemleri anlatırken, belli bir süre zarfında tekrarlanan eylemleri, değişmeyen durum, duygu ve arzuları ifade ederken kullanılır.

(1) Şu anda var olan gerçekler,
e.g. My name is Susie. I am twelve years old.

(2) sık sık, arada bir, daima yaptığımız eylemler için,
e.g. Susie and Betty go shopping every Saturday morning. They usually buy a lot of things.

(3) Herkes tarafından bilinen gerçekler için ,
e.g. Birds have two wings. They fly very high.

(4) Planlanan eylemler için,
e.g. He takes an exam in May.

(5) Önceden programlanmış olayları anlatırken kullanılır. Bu kullanım türünde cümleler her ne kadar gelecek zaman anlamı taşısa bile geniş zaman kurallarına göre ifade edilir.

e.g, The exam starts at 10 o’clock tomorrow.,
       The train leaves for Adana at 10pm tonight.
(6) Atasözleri, öz deyişler veya özellikle çocuk kitaplarında hikaye anlatımında kullanılır.

Geniş zamanı olumlu cümle içinde kullanırken İngilizce formülü oldukça basittir. Burada dikkat edilmesi gereken tek kural üçüncü tekil şahıslarda fiil yapısına göre ‘’-s ‘’ eki alır. Ancak, soru ve olumsuz cümlelerde fill yalın halde kullanılır.

Subject
I/We/You/You/They
Subject
He/She/It


Positive (+)

I eat ice-cream.
You eat ice-cream.
We eat ice-cream.
They eat ice-cream.


He eats ice-cream.
She eats ice-cream.
It eats ice-cream.


Negative (-)

I don’t eat ice-cream.
You don’t eat ice-cream.
We don’t eat ice-cream.
They don’t eat ice-cream.


He does not eat ice-cream.
She does not eat ice-cream.
It does not eat ice-cream.

Simple Present Tense Olumsuz Cümleler

Yardımcı fiiller, olumsuzluk eki not ile do + not = don’t; does + not = doesn’t şeklinde birleşik yazılırlar. Bu yapı, her gün veya sık yapılmayan eylemlerin anlatılmasında kullanılır. Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz.
 • I don’t have lunch at school canteen. (Ben, öğle yemeğini okul kantininde yemem.)
 • He doesn’t go to school at eight o’clock. (O, saat sekizde okula gitmez.)
 • You don’t do your homework at home. (Sen, ödevini evde yapmazsın.)
 • We don’t watch television at eight o’clock. (Biz, saat sekizde televizyon seyretmeyiz.)
 • She doesn’t play chess in the afternoons. (O, öğleden sonraları satranç oynamaz.)
 • My first lesson doesn’t start at nine o’clock. (Benim ilk dersim, saat dokuzda başlamaz.)
 • Suna doesn’t go to bed at about ten. (Suna, saat ona doğru yatmaya gitmez.)
 • They don’t read a book on weekdays. (Onlar, hafta içi günlerde bir kitap okumazsın.)

Simple Present Tense Soru Cümleleri

İngilizce geniş zamanın yardımcı fiili olan ‘’do’’, üçüncü tekil şahıslarda -es eki alarak does olarak kullanılır. İngilizce soru cümlelerinde yardımcı fiil -s eki aldığı için asıl fiil mastar halde olmak zorundadır.

Do / Does + Subject + Verb + Object
Do / Does + Özne + Yüklem + Nesne

 • Do you like Maths? (Matematikten hoşlanırmısın?)
 • Does it eat dried cat food? (O, kurutulmuş kedi maması yer mi?
 • Do they watch TV every day? (Onlar her gün TV izlerler mi?
 • Does she work in a factory? (O fabrikada mı çalışır?)
 • Does he pay the bills every month? (O her ay faturaları ödüyor mu?)
 • Yes, he does. / No, he doesn’t. (Evet, öder. / Hayır, ödemez.)
 • Does Katherine speak French? (Katherine, Fransızca konuşur mu?)
 • Yes, she does. / No, she doesn’t. (Evet, konuşur. / Hayır, konuşmaz.)
Üçüncü tekil şahıslarda yapılan olumlu cümlelerde çoğu fiilin sonuna -s takısı gelir. Ancak, bazı fiillerde son harflerin kullanımına göre -es veya -ies de alabilirler. Aşağıdaki tabloyu inceleyelim:

Fiiler
Kullanmamız gereken
Çoğu filler -s alır
e.g. run
sleep
+ s
→runs
→sleeps
Sonu  -y ile biten filler
e.g. fly
carry
- y + ies
→flies
→carries
Go/ Do
+es
Sonu  ss, x, sh, ch ile biten filler
e.g. Kiss
Fax
Wash
switch
+ es
→kisses
→faxes
→washes
→switches

Geniş zaman kipiyle kurulmuş, öznesi üçüncü tekil kişi (he, she, it …) olan olumlu bir cümlenin fiili sonuna - s, - es, - ies eklerinden birisini alır. Fiillerin çoğunun sonuna - s eklenir.
 • Hakan gets up at eight o’clock. (Hakan, saat sekizde kalkar.)
 • Aysu returns home at five o’clock. (Aysu, saat beşte eve döner.)
 • Your cat sleeps on the sofa. (Kedin, divanın üzerinde uyur.)
Son hecesi s- ch, - sh veya - x ile biten fiillerin sonuna – es eki getirilir.
 • She watches television after school. (O okuldan sonra televizyon seyreder.)
 • My mother washes the dishes every day. (Annem, her gün bulaşık yıkar.)
 • Ahmet fixes my bicycle every month. (Ahmet, her ay benim bisikletimi onarır.)
Sonu – o ile biten go ve do fiileri de – es eki alırlar:
 • Ayşe goes to school on weekdays. (Suna, hafta içi günlerde okula gider.)
 • Halil does his homework at home. (Halil, ödevini evde yapar.)
Son iki harfi sessiz, son harfi – y olan fiilde bu harf kalkar ve yerine – ies eki getirilir.
 • Jill studies her lessons every day. (Jill, her gün derslerine çalışır.)
 • A pilot flies a plane. (Pilot, uçağı uçurur.)
 • Hakan tries to learn French at school. (Hakan, okulda Fransızca öğrenmeyi deniyor.)
Fiilin sonu – y ile bitiyorsa, ondan bir önceki harf sesli ise sonuna – s getirilir.
 • Hikmet pays for the tickets every week. (Hakan, her hafta biletlerin parasını öder.)
‘HAVE ’ fiilinin geniş zamanda kullanımı aşağıda verilen tablodaki gibidir.

Positive (+)
Negative(-)
I
You
You
We
They


have


a good book.
I
You
You
We
They


do not (don’t) have


a good book.
He
She
It

has

a good book.
He
She
It
does not(doesn’t) have
a good book.

Sonuna ek getirilmeyen have fiili de has olarak değişir.
 • Robert has breakfast at home. (Robert, evde kahvaltı yapar.)
 • Hülya has a bath every day. (Hülya, her gün yıkanır.
Question words (soru kelimeleri) ile yapılan şu örnekleri de inceleyiniz.
 • What do you do every morning? (Her sabah ne yaparsın?)
 • I get up early every morning. (Ben, her sabah erken kalkarım.)
 • What time do you have breakfast? (Saat kaçta kahvaltı yaparsın?)
 • I have breakfast at eight o’clock. (Ben saat sekizde kahvaltı yaparım.)
 • What time does the first lesson begin? (İlk ders saat kaçta başlar?)
 • The first lesson begins at half past eight. (İlk ders sekiz buçukta başlar.)
 • When does your brother get out of the bed? (Erkek kardeşin ne zaman yataktan kalkar?)
 • He gets out of the bed at ten o’clock. (O saat onda yataktan kalkar.)
 • How do you go to school on weekdays? (Hafta içi günlerde okula nasıl gidersin?)
 • I go to school by school bus. (Ben okula servis otobüsü ile giderim.)
 • Where do you eat your lunch every day? (Hergün öğle yemeğini nerede yersin?)
 • I eat my lunch at school canteen. (Ben öğle yemeğini okul kantininde yerim.)
 • Who gets up early at your home? (Sizin evde kim erken kalkar?)
 • My father gets up early at my home. (Bizim evde babam erken kalkar.)
 • Who do you have dinner with? (Akşam yemeğini kiminle yiyeceksin?)
 • I have dinner with my family. (Ben akşam yemeğini ailemle yiyeceğim.)

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski