Verb to BE Present (am, is. are) - Basic

Verb to BE Present (am, is. are)

Türkçede karşılığı “olmak” olan BE (am, is, are) fiilini durum cümlelerini ifade etmek için kullanırız.
Bu fiilin şimdiki zaman ve geniş zamanda kullanılan biçimi am, is, are dır
BE fiilini genel olarak aşağıdaki durumlarda kullanırız.

1. Şu anda gerçek olan bir şey için;
 • My name is Susie.  I am twelve years old.
2. Kişinin mesleki durumunu ifade etmek için;
 • Susie and Betty are nurses.
3. Daima gerçek olan şeyler için;
 • Birds are animals. 
4. Sıfatlarla veya sıfat tamlamalarıyla bir şeyin özeliğini belirtmek için;
 • Murat is handsome, (Murat yakışıklıdır.)
 • Murat is a handsome boy. (Murat yakışıklı bir çocuktur.)
5. Edat kalıplarıyla bir şeyin bulunduğu durumu ifade etmek için;
 • The car is behind the house. (Araba evin arkasındadır.)

BE fiilini olumlu (positive) ve olumsuz (negative) cümleler halinde aşağıda verilen tablolardaki gibi kurabiliriz.

Subject
verb ‘to be’
Positive (+)
Negative (-)
I
am (‘m)
am not (‘m not)

e.g. I am twelve years old.
e.g. I am not twelve years old.
We
You (singular)
You(plural)
They
are (‘re)
are not (aren’t)

e.g. We are very good students.
You are a handsome boy.
You are my friends.
e.g We are not very good students.
You are not a handsome boy.
You are not my friends.
He
She
It
is (‘s)
is not (isn’t)

e.g. He is the class monitor.
She is my sister.
It is a lovely dog.
e.g. He is not the class monitor
She is not my sister.
It is not a lovely dog.

Soru cümleleri oluşturduğumuzda da am, is ve are özneden önce kullanılır.
 • Are you happy? (Mutlu musun?)
 • Is she Japanese. (O, Japon asıllı mıdır?)
 • Are they busy. (Onlar meşgul mudur?)
 • Is he at the hospital now. (O şu anda hastahanede midir?)
 • Is my cat a lovely animal. (Benim kedim sevimli bir hayvan mıdır?)
 • Am I late again. (Yine mi geciktim?)
 • Are we very hangry now. (Biz şu an çok mu açız?)


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski