As if / As though

As if / As though

As if / as though (sanki, -mış gibi) ”As if” ve “as though” ifadeleri Türkçe’de “sanki, -mış gibi” anlamına gelmektedir. Kişilerin, durumların veya bir şeyin nasıl göründüğünü, nasıl durduğunu veya nasıl olduklarını belirtmek için kullanılır. “As if” ve “as though” kalıpları birisinin bir şeyi nasıl yaptığını göstermek için de kullanılır. “Look, seem, sound” gibi fillerle sıklıkla kullanılır.

“As if” ve “as though” aynı anlama sahiptir.

Eğer 'as if / as though' ile gerçek bir olay hakkında izlenimimizi ifade ediyorsak kullanacağımız tense(zaman), gerçeği ifade eden tense olmalıdır.
 • The rooms are clean. It seems as if / as though they have just cleaned them.
 • (Odalar temiz. Az önce temizlemişler gibi görünüyor.)
 • There are dark clouds in the sky. It seems as if / though it is going to rain.
 • (Siyah bulutlar var. Yağmur yağacak gibi görünüyor.)
Eğer temel cümlede geçmiş zaman kullanılırsa, diğer tarfta bir derece past tense kullanırız.
 • Yesterday he was very sad. It seemed as if he was going to cry.
 • (Dün çok üzgündü. Ağlayacak gibiydi.)
 • The room was very tidy. It seemed as though my roommate had cleaned it
 • (Oda çok düzenliydi. Ev arkadaşım temizlemiş gibi göründü.)
 • The problem was very easy, but it seemed as if he could not solve it.
 • (Problem çok basitti ama çözemez gibi gözüktü.)
Eğer gerçek değil de hayali bir şeyi ya da benzetme yapıyorsak fiilin bir 'past' halini kullanırız.
 • They talk as if / though the world were coming to an end.
 • (Sanki dünyanın sonu gelmiş gibi konuşuyorlar.)
 • I don't like Jane. She talks as if / though she knew everything.
 • (Jane'i sevmiyorum. Herşeyi biliyormuş gibi konuşuyor.)
Yine, eğer gerçek değil de hayali bir şeyi ya da benzetme yapıyorsak ve ana fiil 'past' ise as if / as though'dan sonra 'past perfect' kullanırız.
 • He behaved as if / though nothing had happened.
 • (Sanki hiç birşey olmamış gibi davrandı.)
 • He felt as if / though they had been given the wrong information.
 • (Kendisine sanki yanlış bilgi verilmiş gibi his etti.)

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski