Paragraftaki Anlatımın Akışını Bozan Cümleyi Bulmak - Çözümler ve Yaklaşımlar 3

Paragraftaki Anlatımın Akışını Bozan Cümleyi Bulmak 

5. Zaman ilişkisini bulmak önemli olan bir diğer tekniktir. Cümleler arasında kullanılan zamanın hangi zaman olduğuna dikkat edersek, doğru cevabı bulabiliriz.

14. (I) Seismic waves are the vibrations from earthquakes that travel through Earth. (II) The Richter magnitude scale was developed in 1935 by Charles F. Richter of the California Institute of Technology to compare the intensity of earthquakes. (III) They are recorded on instruments called seismographs. (IV) Seismographs record a zigzag trace that shows the varying amplitude of ground oscillations beneath the instrument. (V) Sensitive seismographs, which greatly magnify these ground movements, can detect strong earthquakes from sources anywhere in the world.

A) I      B) II      C) III      D) IV      E) V

Genel bir durumu ifade eden bir paragrafımız. Sismik dalgaları tanımlayan bir giriş cümlesi yapıldıktan sonra, ikinci cümlede farklı bir zaman kullanarak, Richter çekim ölçüsünü bulan kişiden bahsetmiş. Üçünce cümle de geçen “they” sismik dalgalara gönderimde bulunmaktadır. Zaman ve özne farklılığından dolay doğru cevabımız B şıkkıdır.

15. (I) One of the major strategies to manage global warming is prevention. (II) Prevention of global warming involves developing ways to prevent the buildup of greenhouse gases in the atmosphere. (III) It is the ultimate and best solution because it is permanent. (IV) However, it requires new technologies that have not yet been developed. (V) Most of all, environmental problems are connected to overpopulation.

A) I      B) II      C) III      D) IV      E) V

Farklı cümleyi bulma sorularında “most” ifadesi ile başlayan şıklar, farklı cümle oluşturmak için hocalarımızın kullandığı bir taktik. Buna göre E şıkkındaki cümle farklı olmalı. Gerçektende burada “overpopulation” yani fazla nüfus artışından söz ediliyor. Cevap: E

16. (I) The global ocean is a huge body of salt water that surrounds the continents and covers almost threefourths of Earth’s surface. (II) It is a single, continuous body of water. (III) Not surprisingly, aquatic life zones are different in almost all respects from terrestrial ecosystems. (IV) Yet, geographers have divided it into four sections (the Pasific, Atlantic, Indian, and Arctic oceans), separated by the continents. (V) The Pasific Ocean is the largest by far: it covers one-third of Earth’s surface and contains more than half of Earth’s water.

A) I      B) II      C) III      D) IV      E) V

Yazar dünyadaki tüm denizleri küresel okyanus olarak görüyor. Ahmet-He tekniğimize göre, ilk cümleden sonra gelen cümlelerin özneleri “it” olmalı. Buna uymayan cümle 3 cümle. Bu cümlenin içinde bulunan “alMOST all” ifadesinin eş anlamlısı MOST’tur. Yani “Mostafa” kuralı burada da geçerli. Cevap: C

17. (I) On average, 30% of the solar radiation that falls on Earth is immediately reflected away by clouds and surfaces, especially snow, ice, and ocean. (II) Trees of tropical rain forests are usually evergreen flowering plants. (III) The remaining 70% is absorbed by Earth and runs the water cycle, drives winds and ocean currents, powers photosynthesis, and warms the planet. (IV) Ultimately, however, all of this energy is lost by the continual radiation of long-wave infrared energy into space. (V) In fact, if heat gains from solar radiation were not balanced by losses, the Earth would heat up or cool down.

A) I      B) II      C) III      D) IV      E) V

Çok kolay bir soru bu. Sayısal bilgiler bize her zaman doğru cevabı bulma konusunda yardım eder. İlk cümledeki %30 ile üçüncü cümledeki %70 arasında bir bağ var. O zaman ikinci cümle farklı cümle olmaktadır. Bir ve üçüncü cümlelerde dünyaya gelen güneş ışınlarından söz ederken ikinci cümle tropic ormanlardaki ağaçların yaprak dökmeyen ağaçlar olduğunu söylüyor. Cevap: B

18. (I) Among the fundamental themes of Greek tragedy were justice, law, and the conflicting demands of piety and obligation that drove a heroic man or woman to destruction. (II) They were mostly derived from Homer. (III) Most tragedies were the dramatization of well-known myths and legends from the past. (IV) But decidedly contemporary issues and events were also represented in some tragedies. (V) Epic and lyric poetry were already wellestablished Greek literary forms when the fifth century B.C. began.

A) I      B) II      C) III      D) IV      E) V

“Most” kuralı burada işe yaramıyor. Zaten 2 defa yaraması yeter. Daha fazlası, bu bölüm sorularını hazırlayan hoca için kolaycılığa kaçmak olurdu. Bu paragrafın konusu Yunan Tradejyası. Ancak son cümlede Yunan halk öyküleri ve lirik şiirinden söz ediliyor. Bu nedenle bu cümle ilk dört cümleden ayrılıyor. Cevap: E

19. (I) Life in Europe in the seventeenth and eighteenth centuries was largely shaped by the combined effects of war, trade, and a steadily growing population. (II) Especially the practice of free trade led to the establishment of overseas colonies and opened up new markets for European industry. (III) Additionally, agricultural productivity increased, making it possible for Europe to feed a population that had now reached unprecedented levels. (IV) The dominant artistic school of southern Europe from about 1600 until the early 1700s was that of the Baroque, a school not only of painting but of sculpture and architecture. (V) Moreover, population growth in turn enabled European governments to wage more frequent wars and employ larger and larger armies.

A) I      B) II      C) III      D) IV      E) V

Sayısal bilgilerin bizi doğru cevaba götürdüğü bir soru. Daha ilk satırından bunun böyle olduğu belli. Normal koşullarda tarihler rakamla yazılır. Burada, 17. ve 18. Yüzyılları yazıyla yazmışlar. Amaçları, 4. cümledeki 1600 ve 1700s sözcükleirne bakıp, bu cümle tarih sıralamasına göre ters olduğu için farklıdır, sonucuna kolayca varmamızı engellemek. Bu cümlede Barok sanatından söz ediliyor. Diğerlerinde ise Avrupanın 17. ye 18. yy’larda ekonomik, siyasi ve nüfus olarak nasıl geliştiği anlatılıyor.

20. (I) Modern historians of science consider Newton’s law of universal gravitation to be the greatest contribution to physics ever made by a single person. (II) The praise for his discovery was just as great in Newton’s own time. (III) In the eyes of his contemporaries he was a national hero. (IV) During the seventeenth century, the most innovative scientific work came out of the universities. (V) He was also celebrated across Europe, particularly in France.

A) I      B) II      C) III      D) IV      E) V

Ahmet-He tekniğine göre Newton’dan ve onun başarılarından söz edilmeyen dördüncü cümle farklıdır. Burada 17. yy’da en yenilikçi bilimsel çalışmaların üniversitelerden çıktığından söz ediliyor. Cevap: D

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski