Paragraftaki Anlatımın Akışını Bozan Cümleyi Bulmak - Çözümler ve Yaklaşımlar 2

Paragraftaki Anlatımın Akışını Bozan Cümleyi Bulmak 

2. Farklı cümleyi bulma veya paragrafta eksik cümleyi bulma sorularında tarih sıralamasına dikkat edin.

7. (I) Life in Europe in the seventeenth and eighteenth centuries was largely shaped by the combined effects of war, trade, and a steadily growing population. (II) Especially the practice of free trade led to the establishment of overseas colonies and opened up new markets for European industry. (III) Additionally, agricultural productivity increased, making it possible for Europe to feed a population that had now reached unprecedented levels. (IV) The dominant artistic school of southern Europe from about 1600 until the early 1700s was that of the Baroque, a school not only of painting but of sculpture and architecture. (V) Moreover, population growth in turn enabled European governments to wage more frequent wars and employ larger and larger armies.

A) I      B) II      C) III      D) IV      E) V

Sayısal bilgilerin bizi doğru cevaba götürdüğü bir soru. Daha ilk satırından bunun böyle olduğu belli. Normal koşullarda tarihler rakamla yazılır. Burada, 17. ve 18. Yüzyılları yazıyla yazmışlar. Amaçları, 4. cümledeki 1600 ve 1700s sözcüklerine bakıp, bu cümle tarih sıralamasına göre ters olduğu için farklıdır, sonucuna kolayca varmamızı engellemek. Bu cümlede Barok sanatından söz ediliyor. Diğerlerinde ise Avrupa’nın 17. ye 18. yy’larda ekonomik, siyasi ve nüfus olarak nasıl geliştiği anlatılıyor.

3. Farklı cümle sorularında "most" ile başlayan cümleler ile "in fact" veya "indeed" "of course" ile bağlayan cümleler yanlış cümle olabilmektedir.

8. (I) One of the major strategies to manage global warming is prevention. (II) Prevention of global warming involves developing ways to prevent the buildup of greenhouse gases in the atmosphere. (III) It is the ultimate and best solution because it is permanent. (IV) However, it requires new technologies that have not yet been developed. (V) Most of all, environmental problems are connected to overpopulation.

A) I      B) II      C) III      D) IV      E) V

“Most kuralı” diye koyduğumuz kurala göre, farklı cümleyi bulma sorularında “most” ifadesi ile başlayan şıklar, farklı cümle oluşturmak için hocalarımızın kullandığı bir taktik. Buna göre E şıkkındaki cümle farklı olmalı. Gerçektende burada “overpopulation” yani fazla nüfus artışından söz ediliyor. Cevap: E

9. (I) The global ocean is a huge body of salt water that surrounds the continents and covers almost threefourths of Earth’s surface. (II) It is a single, continuous body of water. (III) Not surprisingly, aquatic life zones are different in almost all respects from terrestrial ecosystems. (IV) Yet, geographers have divided it into four sections (the Pasific, Atlantic, Indian, and Arctic oceans), separated by the continents. (V) The Pasific Ocean is the largest by far: it covers one-third of Earth’s surface and contains more than half of Earth’s water.

A) I      B) II      C) III      D) IV      E) V

Yazar dünyadaki tüm denizleri küresel okyanus olarak görüyor. Ahmet-He tekniğimize göre, ilk cümleden sonra gelen cümlelerin özneleri “it” olmalı. Buna uymayan cümle 3 cümle. Bu cümlenin içinde bulunan “alMOST all” ifadesinin eş anlamlısı MOST’tur. Yani “Mostafa” kuralı burada da geçerli. Cevap: C

4. Paragrafta olumlu bir düşünce anlatılırken araya olumsuz düşünce ifade eden cümlenin eklenmesi, paragrafta akıcılığı bozar. Bunun terside doğrudur. Yani olumsuz bir durum veya olay açıklanırken araya olumlu bir düşüncenin eklenmesi de akıcılığı bozar.

10. (I) The London Games were a barrier breaker for female athletes. (II) London distinguished itself as the first Olympics in which all countries sent teams of both genders. (III) Of course, there were breathtaking events during the Games, but the failure of the well-known American female swimmers was a bit of a fiasco. (IV) Even countries such as Qatar, Brunei and Saudi Arabia, which have long abstained from sending female athletes, competed in sports from swimming to judo. (V) At the opening ceremony, the International Olympic Committee president noted that “For the first time in Olympic history, all the participating teams will have female athletes.”

A) I      B) II      C) III      D) IV      E) V

Bu paragraf “Londra Olimpiyatları bayan atletlerin önlerindeki engellerin aşıldığı olimpiyatlardı” ve “Bu olimpiyatlar katılımcı tüm ülkelerin hem kadın hem de erkek sporcu gönderdiği ilk olimpiyattı.”, şeklinde kadın atletler için olumlu iki olayla başlıyor. Bu yüzden Amerikalı kadın yüzücülerin başına gelen bir fiyaskodan söz ederek olumsuz bir bilgi veren üçüncü cümle anlam bütünlüğünü bozuyor. Çünkü devamındaki cümlelerde de ilk iki cümle gibi olumlu bilgiler var. Dördüncü cümlede Arap ülkelerinden kadın sporcuların yüzmeden judoya kadar çeşitli yarışmalara katıldığı, son cümlede ise açılış konuşmasında ilk kez tüm ülkelerden kadın katılımcıların olmasına değinildiği söyleniyor. Cevap: C

11. (I) Using herbs from your garden or the farmer’s market to enhance the flavour of your summer cuisine is really rewarding. (II) Not only will herbs add subtle accents to your main dishes and salads, but they will also bring fragrance and interest to favourite dessert and beverage recipes. (III) If you are not using fresh herbs, remember that dried herbs are very potent, so reduce the amount you use by half or more. (IV) Include your home-grown produce in a salad course, and specimens from your gorgeous summer flower beds in a welcoming table centrepiece. (V) Also, if you are cooking outdoors, be sure to allow enough time to heat the grill for your vegetables, steaks and chicken.

A) I      B) II      C) III      D) IV      E) V

Bu bölüm sorularının çözüm yaklaşımları paragrafta eksik cümleyi bulma sorularındakilerle aynıdır. Yani ilk ve son cümleler burada da aynı şeyi söyler. İlk cümleyi dikkatlice okuyup, kimden veya neden söz ettiği, olumlu mu yoksa olumsuz bir bilgimi verdiği, fiillerin zamanı belirlenir. Cümleler arasında Ahmet-he, This/these/such+isim ilişkisi kurulur. Virgüllü bağlaçla başlayan cümleler sıklıkla farklı cümleyi gösterir. Örneğin bu soruda beşinci cümle “also” bağlacı ile başlıyor ama içinde ilk cümlede söz edilen yemeklerde baharat kullanımınden eser yok. O nedenle farklı cümle E’dir. Cevap: E

12. (I) Aristotle explored the apparent ties between odour and memory in his work On Sense and the Sensible. (II) Since then, people have speculated that the memories elicited by smell are more intimate and immediate than other recollections. (III) When we experience certain smells, we often find ourselves taken back in time to a specific event or scene. (IV) Many movies of the 1980s include scenes that trigger memories of childhood and school years. (V) For example, the smell of a salsa, a sauce eaten with Mexican food, may remind a person of watching James Bond movies on television with his or her father while dipping chips in the spicy sauce.

A) I      B) II      C) III      D) IV      E) V

Bu paragrafın konusu koku ve hafızamızla olan ilişkisi. İlk cümle Aristo’dan söz ediliyor. İkinci cümledenki “since then” Aristo zamanından beri, anlamına geldiği için 1 ve 2. Cümleler birbiri ile ilişkili. Üçüncü cümlede bir konu duyduğumuzda geçmiş olayı ya da zamanı hatırlarız deniyor. Dördüncü cümledeki 1980 tarihi ile yine geçmişe dönüyoruz ama üçüncü cümle ile anlamsal bağı olmuyor çünkü içinde koku kelimesi geçmiyor. Son cümlede ise üçüncü cümledeki olaya örnek veriyor. O nedenle koku sözcüğünün geçmediği D şıkkı farklı cümle oluyor. Cevap: D

13. (I) One of the oldest methods of preserving food is drying. (II) It slows down the proliferation and activity of the bacteria that cause spoilage and decay, but it considerably alters the appearance of food due to the loss of water. (III) With the success of freezing and its characteristics for retaining the food value of ingredients, drying is no longer an essential means of preserving food for times when it may be out of season or expensive. (IV) Since prehistoric times, cereals and fruits have been dried in the sun before being stored. (V) The drying of fruits and vegetables has been widely practiced for so long; in Greece for grapes, in Turkey for apricots, and in Iran and Spain for tomatoes.

A) I      B) II      C) III      D) IV      E) V

Burada gıdaların saklanma yöntemlerinden biri olan kurutmadan söz ediliyor. İlk cümlede özne tekil olduğu için fiili “is”. Bu durumda ikinci cümlede “it” arıyorduk. O cümlede kurutmanın nasıl bir işlem olduğu ve gida maddesini nasıl koruduğu anlatılıyor. Üçüncü cümlede ise söze yine bir saklama yöntemi olan dondurma ile başlıyor, onu ön plana çıkararak kurutma tekniği hakkında olumsuz bilgi veriyor. İlk iki cümlede kurutma ile ilgili iki olumlu bilgi varken burada olumsuz bilgi olması, özellikle üçüncü cümlenin başında “however” gibi bir zıtlık bağlacı olmadığı için normal değil. Eğer dördüncü cümlede kurutma ile ilgili olumsuz bir yoksa bu cümle yanlıştır. Dördüncü cümlede tarih öncesi dönemlerden beri sebze ve meyve kurutulduğu söyleniyor. Son cümlede ise bu uygulamanın nerelerde yaygın olduğu meyve ğlke isimleri ile örneklendiriliyor. Bu iki cümle de olumlu bilgilere sahip. O zaman C şıkkı yanlıştır. Cevap: C

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski