Cloze Test Çözüm Yaklaşımları-2

Cloze Test Two

Across Africa, experts estimate that more than 30% of malaria and tuberculosis medicines are fake. So over 700,000 people die every year (6) ---- taking those counterfeit drugs. It is a menace that
(7) ---- urgently, and it is why an initiative by a Ghana-based network is indispensible (8) ---- the health of millions of Africans. But do not mention it to the Ghana Food & Drugs Board. They are (9) ---- not interested. They did not even bother to answer why they are not involved in the new anti-counterfeit campaign, (10) ---- this network has committed itself to tackling the issue of fake medicines by empowering consumers to get involved in authenticating pharmaceutical products before use.

6.
A) regardless of                                   B) in place of               C) in terms of
D) as a result of                                   E) in spite of

Bu parçada Afrika’daki sahte tüberküloz ilaçları konu ediliyor. Burada her yıl 700.000 kişinin bu sahte ilaçları kullandığı için, kullanması sonucu öldüğü söyleniyor.  Cevap: D

7.
A) was to be defeated              B) may be defeated
C) would be defeated               D) can be defeated
E) has to be defeated


 “Menace” ile “urgently” sözcüklerinin anlamını bilmeyenler için “is” fiiline bakarak zaman uyumusuzluğundan A ve C’yi elemek mümkündür. “May” ve “can” de eş anlamlıdır. Geriye doğru şık E kalır.  Cevap: E

8.
A) towards                   B) for               C) into              D) with             E) upon

Milyonlarca Afrikalının sağlığı için (for) Gana merkezli bir girişimde bulunmak zorunludur.  Cevap: B

9.
A) plainly                          B) accidentally              C) favourably
D) delightfully                 E) moderately

Ama bu girişimden Gana Gıda ve İlaç Kurulu’na hiç söz etmeyin. Yüzünüze bile bakmazlar/sizle hiç ilgilenmezler. Bunu anlatmak için “tercihen” ve “memnuniyetle” anlamlarında gelen C ve D’deki sözcükler ile “ılımlı olarak” anlamına gelen E şıkkındaki kelimeler olumlu bilgi verdikleri için kullanılmazlar. Kazara veya yanlışlıkla anlamına gelen accidentally de uygun değil. Açıkça, yani burada utanmadan sıkılmadan, anlamına gelen “plainly” tek doğru sözcük olarak kalmaktadır. Bu nedenle zor bir soruydu  Cevap: A

10.
A) as if                                    B) when                        C) even though
D) so that                               E) because

Burada “Virgülden sonra boşluk varsa “but” veya “which” gelir”, kuralımız yardıma koşuyor. Bu kurul kendini sahte ilaç konusuna adamışsa da şimdi bu konudaki sorulara cevap vermeye tenezzül bile etmiyormuş. Doğru cevap C

123

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski