Cloze Test Çözüm Yaklaşımları-3

Cloze Test Three

Cities, large and small, are at the heart of a fast changing global economy – they are a cause of, and a response to world economic growth. Many urban areas are growing (11) ---- their rural hinterlands are depressed, which forces impoverished rural people to move to the cities in search of work. These newcomers often end up not  (12) ---- the opportunities they are looking for, so they become part of the urban poor. (13) ---- arrival to the city, they often encounter lack of housing and infrastructure services. To (14) ---- the lack of available homes, newcomers often set up shelters on the city outskirts, usually on public-owned land.  They often live without electricity, running water, a sewerage system, roads and other urban services. (15) ---- dealing with poor sanitation and pollution from dirty cooking fuels and primitive stoves, they are exposed to modern environmental hazards, such as urban air pollution, exhaust fumes and industrial pollution.

11.
A) unless                           B) in case                     C) so that
D) whenever                    E) because

Bu paragrafta kentlerin büyümesinden söz ediliyor. Bu soruda ise bunun herkes tarafından bilinen sebebi anlatılıyor; insanların iş aramak amacıyla kırsal bölgelerden kentlere akın etmesi. O nedenle doğru bağlaç “because” dur. B ve C’deki bağlaçlar 13. soruda da kullanılmıştı. Bir eylemin amacını bildirmek için kullanıldıkları için buraya uymazlarda, çünkü kentlerin büyümek gibi amaçları olmaz çünkü büyüme genellikle olumsuz sonuçlar doğurur. “Unless” az önce de söylediğimiz gibi olumsuz bir cümle ile kullanılır. “Whenever” her ne zaman demektir. Bir zaman cümlesi olduğu için fiili V1 veya V’ olan bir cümledeki eylemşn zamanını anlatır. Buradaki fiil ise “are growing” yani şimdiki zaman. Bu fiili içeren bir cümledeki eylemin zamanının “when”, “after”, “before”, “until” vb zaman bağlaçları ile başlayan bir cümlecikle anlatamayız. Çünkü zaten zamanı bellidir. Bu tens konuşma anında yapılan bir eylemi anlatmak için kullanılır.  Cevap: E

12.
A) to find                                   B) finding                     C) to have found
D) being found                         E) to be found

 İş bulma amacıyla kentlere gelenler çoğunlukla aradıklarını bulamazlarmış. Bu yüzden de kentlerdeki fakir nüfusu oluştururlarmış. Burada az önceki soruda olduğu gibi anlamdan hareket ederek doğru şıkkı bulmak kolay değil, çünkü hepsinin de anlamı aynı. Yapı bilgisine ihtiyaç var. “End up with” bir deyimdir. Deyimler isim-fiile(gerund) kullanılır. Ya da edatlardan sonra, “I am goot at footbal/playing footbal.=Futbolda iyiyimdir.”, örneğinde olduğu gibi bir isim veya isim-fiil gelir, ilkesine göre boşluğa B’deki “finding” gelmektedir.

13.
A) About                      B) To                C) For              D) Upon                       E) By

Bu sorunun olduğu satırlarda kente göç edenlerin kente geldikten sonra karşılaştıkları barınma ve alt yapı sorunları anlatılıyor. Yani aslında bu cümle “After they arrive in the city”, şeklindeki bir zaman cümlesinin zaman belirtecine dönüştürülmüş haliyle başlıyor. O nedenle D şıkkındaki “üzerine” anlamına gelen “upon” edatı doğru sözcük oluyor. Bu sınava hazırlananlara dilbilgisi anlatırken mutlaka bazı cümleelrin kısaltılmış biçimleri de öğretilmelidir. Örneğin sade “who/which” sıfat cümlelerini öğretmek yetmez. Adaylar için o zaman;

- The man waiting outside is my uncle.
- The car stolen yesterday has been found.
- The house on the hill belongs to a foreigner.

cümlelerinde altı çizili sözcüklerin aslında kısaltılmış who/which cümlesi olduğu anlamak güç olur. Onları sıfat cümlesi gibi okuyamamaları paragrafın anlaşılmasını güçleştirebilir.  Sıfat cümlelerinin yanında 9. soruda olduğu gibi zarf cümleleri ile yine aynı sorudaki isim cümlesi “what methods to use” cümlesinde görülen kısaltma gibi kısaltmaları da öğretmek gerekmektedir.  Cevap: D

14.
A) cut down                              B) on go in for              C) turn back on
D) fall behind with                  E) make up for

Şehirde kirasını ödeyecek ev bulamayan göçmenler dünyanın her yerinde çareyi şehir dışındaki kamu arazileri üzerine gece kondu yapmakta bulur. Bu bir deyim-fiil sorusu. Bu soruları eylemin yönü ilkesinden yardım alarak çözüyorduk. Gece kondu kurmak, yani derme-çatma da olsa barınacak bir ev inşa etmek yukarı yönlü bir eylem olduğu için içinde “up” bulunan bir deyim-fiil bizim aradığımız “phrasal verb” olacaktır. Bu yalnızca E’de var. Bu sözcük telafi etmek anlamına gelir. Her ne yapılırsa yapılsın bir eksilmeyi, eksikliği yani azalmayı yani aşağı yönlü bir durumu düzeltmek için yapılan şey yukarı yönlüdür. O nedenle bu deyimin içinde “up” bulunmaktadır.  Cevap: E

15.
A) Despite                                  B) Owing to                  C) Unlike
D) In addition to                       E) For the sake of

Yirminci sorunun alındığı cümleden sonra da gece kondularda yaşayanların çektikleri sıkıntılar anlatılıyor. Cümleler arasında zıtlık olmadığı için despite ve unlike doğru olmaz. Cümleler arasında sebep-sonuç ilişkisi de olmadığı için de owing to da uyugun değildi. Fort eh sake of, -nın aşkına/hatırına anlamına geldiği için o da doğru bağlaç olamaz. Burada ard arda sıralanan soruların yenilerinden söz etmek için “in addition” kullanılmış. Bu bağlaç ve eş anlamlıları cloze test sorularında çok sorulur. Unutmayın!  Cevap: D


123

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski