Cloze Test Çözüm Yaklaşımları-1

Cloze Test One

Dogs are thought to be easier to train than cats, but this may be because they evolved to hunt in packs, cooperate with other dogs and be obedient (1) ---- a leader. Their memory requires constant reinforce-ment,  (2) ---- they quickly forget. Nonetheless, they are often (3) ---- simply by giving them the attention they need. On the contrary, cats evolved to hunt solo and are much more devious. In some cases, they (4) ---- but do not have the dog’s desire to please. There is some evidence that cats remember specific events longer than dogs do, but (5) ---- their excellent memory for people and spaces, both species are able to build complex mental maps of their surroundings and find their way home.

1.
A) to                B) by                C) with              D) about                      E) over

Köpekler sürü halinde yaşayıp avlandıkları için bir lidere  itaat etmeyi bilirlermiş. Burada eylemin yönü kuralına göre “to” doğru ilgeç oluyor. İngilizcede OkulA, işE, evE gidiyorum derken “to” kullandığımız gibi burada da “to” uygun oluyor.  Cevap: A

2.
A) so                B) but               C) instead         D) otherwise     E) hence

Köpeklerin hafızalarının sürekli takviye edilmesi gerekiyormuş. Yoksa çabuk unuturlarmış. Doğru bağlaç “otherwise”, yani D’dir. A ve E eş anlamlıdır. O nedenle elenirler. “But” biri olumlu diğeri olumsuz iki cümleyi bağlar, burada ise cümlenin iki tarafında olumsuz bilgi var. “Instead” cümle sonunda olur.
Cevap: D

3.
A) substituted                          B) perplexed                            C) rewarded
D) concealed                           E) implemented

Kedi veya köpeklere sürekli ödül veririz.  Cevap: C

4.

A) used to be trained                    B) can be trained
C) might have been trained         D) must be trained
E) should have been trained

“Some” ve benzeri belirsiz zamirlerin olduğu cümlelerin fiilleri genellikle V1 olur.  Ayrıca burada “but” bağlacından sonraki “do not have” fiili de ilk fiilin V1 olacağını gösteriyor. Buna göre B veya D doğru cevap olabilir. Şıkları teke indirmenin yolu “but-may/can ilişkisi”nden geçmektedir. Buna göre B doğrudur.  Cevap: B

5.
A) in comparison with               B) instead of
C) despite                                     D) rather than
E) thanks to

Burada her iki havyan için de olumlu bir şey söyleniyor. O nedenle A’daki bağlaç yanlış çünkü son cümlede iki hayvan karşılaştırılmıyor. Benzer özellikleri söylendiği için zıtlık çağrıştıran B, C ve D’deki bağlaçlar da yanlış. Paralellik anlatan “thanks to” doğru cevaptır.  Cevap: E

123

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski