Coordinating Conjunction (Koordine Eden Bağlaçlar)

Coordinating Conjunction (FANBOYS)
(Koordine Eden Bağlaçlar)

İki cümlecik arasındaki bağlantıyı sağlar.

For (edat olarak,“için”) : bağlaç olarak iki cümlecik arasında “zira” anlamındadır.
And (ve) : paralellik oluşturur
Nor (ne de) : or'un olumsuzu olup iki alternatiften hiç biri anlamındadır.
But (ama, ancak, fakat) : zıtlık ifade eder.
Or (veya, yahut, ya da) : alternatifleri gösterir.
Yet (halbuki, ancak, fakat) : zıtlık ifade eder.
So (bundan dolayı, böylece) : sonuca götüren bağlaçtır.

Bu bağlaçların uygulanmasında önemli iki temel özellik vardır. .

1 : Coordinating Conjunction bağlaçları mutlaka iki cümlecik arasında bulunurlar.
2 : Coordinating Conjunction bağlaçlarından önce mutlaka bir virgül (,) vardır

And, So, But 

So = bundan dolayı, bu nedenle, böylece gibi anlamlarıyla sonuç bildirir. But = Fakat, ama,ancak demektir ve zıtlık bildirir.
 • It was snowing heavily so we cancelled the match.
 • (Çok kar yağıyordu, bu nedenle (bundan dolayı) maçı iptal ettik.)
 • He ran as fast as he could but he couldn't win the race. 
 • (Olabildiğince hızlı koştu ama yarışı kazanamadı)
And = ve, dahi anlamındadır. İngilizce'de bu bağlaç, Türkçe'de olduğundan daha sık kullanılır. İlginçtir ki, “ve” bağlacı Arapça'dan alınmıştır, gerçek Türkçe'de bu bağlaç yoktur.
 • The trade union asked for a twenty percent increase in wages and salaries and the company management accepted it.
 • (Sendika, ücret ve maaşlarda yüzde yirmilik bir zam istedi ve şirket yönetimi bunu kabul etti.)
“And” “but” ve “so” bağlaçlarında genellikle özne ortak olduğu için genellikle özne tekrar yazılmaz. İlaveten, bu kısaltmalarda virgul kullanılmaz.

The commander was tired but confident (Komutan yorgun ama kendinden emindi.)

Yet, Or, Nor

Yet = halbuki, oysa demektir ve “but” gibi zıtlık bildirir. Bu arada not edelim ki: günlük konuşmalarda daha pratik olduğundan “but” tercih edilir. “yet” daha ziyade yazılı İngilizce'ye aittir ve daha ileri bir İngilizce düzeyine işaret eder.
 • I was expecting him to be a great man, yet he amounted to nothing. 
 • (Onun büyük bir adam olmasını bekliyordum halbuki o hiçbir şey olmadı.)
Or = ya da, veyahut , yahut, veya anlamları taşımaktadır. Alternatif bildirir.
 • You must love family life or never get married. 
 • (Aile hayatını sevmek zorundasın ya da hiç evlenmemelisin.)
 • I can go to a movie or stay at home. 
 • (Sinemaya gidebilir veya evde kalabilirim.)
Nor = Ne de anlamı taşımaktadır. Cümleye veya cümleciğe negatif bir anlam verir. “nor” bağlacının İngilizce'de istisnai sayılacak bir özelliği onu izleyen cümlenin devrik bir yapıda olmasıdır.
 • He didn't contact his doctor nor did he call his family. 
 • (Doktoruyla temasa geçmedi. Ne de ailesini aradı.)
 • I don't want to visit anybody nor do I want anybody to come to me. 
 • (Kimseyi ziyaret etmek istemiyorum ne de kimsenin beni ziyaret etmesini isterim.)

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski