In case / As if=As though

In case vs As if /though

1. in case ( …ır diye )

Bu yapı present tense, past tense ya da should ile kullanılır. In case bir tedbir durumunu izah eder. ( Bakarsın olur, …ır diye ), şeklinde Türkçeye çevrilir.
 • I always carry my jack in the car in case I have a flat tyre.
 • (Tekerim patlar diye krikomu daima arabada taşırım.)
 • The man always locked his car in case somebody stole it.
 • (Adam birisi çalar diye arabasını daima kilitlerdi.)
 • I got his address in case I should have oportunity to visit him.
 • (Onu ziyaret etme fırsatım olur diye adresini aldım.)
 • Take this umbrella in case it rains.
 • (Bu şemsiyeyi al, bakarsın yağmur yağar.)

2. As if / As though ( sanki )

Her ikisi de aynı manayı vermektedir ve birbirlerinin yerine aynen kullanılabilmektedirler. As if / as though hem ihtimali durumları ve hem de hayali durumları izah etmede kullanılır. İhtimali durumlardaki cümle yapısı normal cümle yapısı gibidir.
 • The baby looks as if / as though it is going to cry.
 • (Bebek sanki ağlayacak gibi görünüyor.)
 • The man is talking as if / as though he has been the accident.
 • (Adam kazayı görmüş gibi konuşuyor.)
 • They are panting as if / as though they have been running.
 • (Sanki koşmuşlar gibi derin derin soluyorlar.)
Bu cümlede de as if / as though ile başlayan cümleciklerde ifade edilen hususlar ihtimal dahilindedir. Yani gerçekleşmiş ya da gerçekleşecek olabilir. Birinci cümlede bebek belki de ağlayacaktır. İkinci cümlede adam kazayı herhalde görmüştür. Üçüncü cümlede onlar belki de koşmuşlardır.

As if / as though‘ un hayali durumlarda kullanımında öyle bir olay yoktur, sadece benzetme vardır. Bu durumlarda as if / as though dan sonra gelen cümlede, if clause type 1 ve if clause type 3 yapısı gibi kullanım vardır.
 • The baby looks as if / as though he was going to cry.
 • (Bebek sanki ağlayacakmış gibi görünüyor.)
Bu cümlede bebek ağlamıyor ve de ağlamayacaktır. Fakat duruşu öyledir.
 • The man is talking as if / as though he had seen the accident.
 • (Adam sanki kazayı görmüş gibi konuşuyor.)
Bu cümlede adam kazayı görmemiştir. Fakat görmüş gibi konuşmaktadır. Cümleyi söyleyen burada adama dair biraz nükte biraz alay veya bir hayranlık tavrı takınmaktadır.
 • They are panting as f / as though they had been running.
 • (Sanki koşmuşlar gibi derin derin soluyorlar.)
Bu cümlede de koşma yoktur. Was yerine were kullanılmaktadır. Was daha çok konuşma dilinde görülmektedir.
 • The woman walks as if / as though she were the queen.
 • (Kadın kraliçeymiş gibi yürüyordu.)
 • The man was so worried that he looked as if / as though he were drunk.
 • (Adam o kadar üzgündü ki, sanki sarhoşmuş gibi görünüyordu.)
 • It’s dark as if / as though it were night.
 • (Hava geceymiş gibi karanlık.)
 • The children were looking at me as if / as though I were a shepherd.
 • (Çocuklar bana sanki çobanmışım gibi bakıyorlardı.)

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski