Indefinite Articles (A/AN)

ARTICLES (İsim tanımlayıcısı)

Türkçe’de olmayan daha çok Hint-Avrupa dillerine mahsus bir isim tanımlayıcısı olan “article” konusu iki şekilde ele alınır.

Indefinite Article (Belirtisiz Tanımlayıcı)
Definite Article (Belirtili Tanımlayıcı)

INDEFINITE ARTICLE
(Belirtisiz Tanımlayıcı)

A/AN

“A / an” her hangi biri anlamında kullanılır, bir odada bir çok sandalye var olduğunu düşünün, siz onlardan herhangi birisinden bahsederken “a chair” dersiniz. Yeryüzünde milyarlarca portakal var, onlardan herhangi birisinden bahsederseniz “an orange” dersiniz.Rakam olarak 1(bir) gibi düşünülmemelidir.

Sessiz harfle başlayan isimlerle “a”, sesli bir harfle başlıyorsa bu kez tanıtıcı olarak “an” kullanılmalıdır.
İsim sessiz harfle başlıyorsa 
İsim sesli harfle başlıyorsa
book                                  a book
man                                   a man
job                                     a job
soldier                               a soldier
egg                                             an egg
apple                                          an apple
umbrella                                     an umbrella
orange                                        an orange
Ancak, bazen kelime sesli harfle başlamasına rağmen ağızdan çıkan ses, sessiz harf sesidir-“u” harfinin “yu” okunması gibi. Bu yüzden tanıtıcı olarak "a" kullanılır. Yada sessiz harfle başlamasına rağmen ağızdan çıkan ses sesli harftir-“h” harfinin bazı sözcüklerde “a” okunması gibi. Bu yüzden tanıtıcı olarak "an" kullanılır.

 • a university tutor              an honest trader
 • a Europian country          an hour delate
 • a universal fact                  an honorable person

KULLANILMASI:

1. Belirli bir kişi yada cisimden ilk defa söz ediyorsak, belirtisiz tanımlayıcılardan uygun olan (a / an) birisini kullanırız.

· She is living with an English man.
· A strange dog follewed me home.
· I met a men with red hair in our neighbourhood.
· Father is speaking to an olderly man holding a large umbrella.

“A / an”, sadece sayılabilir (Countable Nouns) tekil isimlerle kullanılır. Sayılabilir tekil isimleri bu şekilde belirtisiz nesne biçiminde kullanırken, tek başlarına kullanamayız. Mutlaka a/an ile kullanmamız gerekir. Çoğul yada sayılmaz isimlerle (Uncountable Nouns) “Indefinite Article” kullanılmaz. Sayılabilir çoğul isimlerle, sayılamaz isimler ise genel anlamda kullanıldıklarında, tek başlarına kullanılırlar.

· His parents are accountants at a big company.
· Iraq and Iran are countries in the Middle East
· She is very fond of domestic animals.
· People of all ages should drink milk for their health.
· Money can't be a solution to every problem.
· Most women like to wear jewellery.

Bazen sayılamaz isimlerle, isim yada sıfat tamlaması şeklinde kullanılabilir, ancak isim yinede tekil olarak ifade edilir.

· We need a secretary with a knowledge of Russian.
· Thank you. You have been a great help
· I am really tired. I need a good sleep.

“A/an” genellikle bir nesnenin durumunun ne olduğunu ifade ederken ya da kişilerin mesleğini, politik eğilimini, unvanını, dinini, statüsünü söylerken kullanılır.

· A cow is a mammal.
· I am a teacher.
· My father is an accountant at a big company.
· Iran is a country in the Middle East.
· It's an awful day today.
· Tom is a radical leftist.

“A / an” bir tekil isim ile, çoğul bir ismin yerine kullanılarak, bahsedilen ismin genel olarak ait olduğu grubu tanımlar.

· A girl is as clever as a boy. = Girls are as clever as boys.
· A horse can’t carry as much burden as a mule. = Horses can’t carry as much burden as mules.
· A baby deer can stand as soon as it is born.

Bu yapıyı “the” ile de kullanabiliriz.

· The tiger is in danger of becoming extinct
  = Tigers are in danger of becoming extinct.

“A / an” kişi ismi ile kullanılabilir. Bu durumda bahsedilen kişi hakkında adından başka ya hiç birşey bilinmiyor yada çok az şey biliniyor.

· There isn’t an Elizabeth at this address. It is wrong number.
  (Bu adreste Adı Elizabeth olan biri yok. Yanlış numara.)
· A Mr Mc Collins wants to see you, dad.
  (Bay Mc Collin adında biri seni görmek istiyor, baba.)

Ücret, hız, oran ifadelerinde “a / an” kullanılabilir

· three pounds a kilo (kilosu üç pound)
· fifteen thousand pounds a year (yılda 15 bin pound)
· seventy miles an hour (saate 70 mil)

Resmi olarak, seventy miles per hours (70mph) olarakta ifade edilebilir

· a dollar a dozen (düzinesi bir dollar)

Numaraların basamak sayılarını ifade ederken “a/ an” kullanılabilir.

· a hundred
· a thousand
· a million

Birle ifade edilen kesir sayılarda veya grup olarak ifade edilen sayılarla “a / an” kullanılır.

 • an eighth (1/8): sekizde bir
 • a sixth (1/6): altıda bir
 • a quarter (1/4) dörtte bir
 • a fifth (1/5): beşte bir
 • a couple: (bir çift)
 • a pair: (bir çift)
 • a dozen: (bir düzine)
 • half a dozen: (yarım düzine)
 • a score: (yirmi adet)

Birden büyük kesirleri tanımlarken daima çoğul isimler kullanılır.

 • two and a half hours
 • fakat 
 • an hour and half

Bazı iki fiilin bir arada kullanıdığı yapılarda, ikinci fiilden önce “a / an” kullanılabilir.

 • have a wash
 • give a try
 • make a move
 • have a look
 • make an excuse

DİĞER KULLANIMLARI

such / what + a
· She has got such a pretty face
· What a nice day!
· What an intelligent child!

Bazı zarf ve sıfatlardan sonra; not a / many a / quite a / rather a ve few / lot of / little gibi tanıtıcıların önünde;

· It was rather a boring job, so I quitted it.
· What you did was not a mistake.
· There are a few books on the shelf.
· He owns a lot of money.
· There was a little milk in the fridge this morning.

a + most + adjective + noun. “most” burada very=çok anlamındadır.
· a most beautiful woman = very beautiful woman
· a most dangerous animal = very dangerous animal

so / too + adjective + a + singular noun
· She is so beautiful a girl that she can be a top model
· It too hot a day to go out.

a / an + adjective + noun
· a good car
· an interesting story

a noun+ of + possessive pronoun
· a friend of mine
· an uncle of Tom’s

many +a + singular noun
· many a child = a lot of children
· many a book = many booksYorum Gönder

Daha yeni Daha eski