Articles

Articles: A, AN or THE - Quiz

Soruları cevaplamak için şıkların üzerini tıklayınız. Doğru yada yanlış yanıtlarınız aşağıdaki girişimleriniz…

Articles

Soruları cevaplamak için şıkların üzerini tıklayınız. Doğru yada yanlış yanıtlarınız aşağıdaki girişimleriniz…

Definite Article (The)

DEFINITE ARTICLE  (Belirtili İsim Tanımlayıcı) THE “The” tanımlayıcı olarak hem sayılan hem de sayılama…

Indefinite Articles (A/AN)

ARTICLES (İsim tanımlayıcısı) Türkçe’de olmayan daha çok Hint-Avrupa dillerine mahsus bir isim tanımlayıcıs…

Listening - Articles

Listen carefully to these examples. The first sentence is correct, and the other sentences are incorrect. …

A, An or Nothing: Test

Choose the best answer that can be answer of the given question. 1. This is my friend Tom. He's _…

Diğer yayınları yükle
Sonuç bulunamadı