Cleft Sentences

CLEFT SENTENCES 
 (Bölünmüş Tümceler)

Belirli sözcükleri ve ifadeleri, vurgulamak istediğimiz sözcükler hariç, her şeyi bir tür sıfat cümleciği haline getirerek vurgulayabiliriz. Bu yapıya cleft sentences diyoruz. Bu yapı daha çok yazım dilinde kullanılmakla birlikte konuşma dilinde de sık kullanılmaktadır.

A. the person who ....

Vurgulanacak sözcükler sıfat cümleciğine is, was ve the person who ile katılır.

 • The person who knows the name of the song is going to win a prize. 
 • Jack was the person who knew the name of the song.

B. It be + noun / noun phrase + relative pronoun + verb O / Subject Verb Object
Bu kalıpta relative adverb olarak adlandırdığımız when, where ve why kullanımı yoktur.

 • It was Vitus Bering, the Danish sea captain, who discovered Alaska.
 • It is the Earth's magnetic field that makes a compass work.
 • It is lakes that make Minnesota popular with out-doors men.
 • It was in 1912 that the Titanic sank on its maiden voyage.
 • It was Leonardo da Vinci who first suggested that trees, as they grow, add a ring annually.

Bütün örneklerde koyu harflerle yazılmış olanları attığımızda bize tam bir tümce kalmaktadır. It be ve relative pronoun'u çıkarttığımızda tam bir tümce kalıyorsa o cleft tümcesidir.

Cleft cümlecikleri kimi zaman diğer tümceciklerle iç içe bulunur. Bunun iyi bir örneği son tümcemizdir. Burada "that trees add a ring annually" ile bir isim cümleciği ve "as they grow" ile bir zarf cümleciği kullanılmıştır.

Bu tıp sıfat cümleciklerine Türkçe bölünmüş sıfat cümlecikleri de diyebiliriz ve bir cümlenin herhangi bir bölümünü vurgulamak ya da bir bilgiyi doğrulamak için kullanılırlar. Vurgulanan isim bir insansa "It is / was......who / that.....", kişi olmayan bir varlıksa "It is / was ....... that........" yapısı kullanılır.

 • It was Harry that / who told it to the police. 
 • (Onu polislere söyleyen Harry idi.)
 • It was an egg that she threw at the Minister of Education.
 • (Onun Eğitim Bakanı 'na attığı şey bir yumurta idi.)
 • It was Jane that / who threw an egg at the Minister of Education yesterday. 
 • (Eğitim Bakam'na yumurta atan Jane idi.)
 • It was yesterday that she threw an egg at the Minister of Education.
 • (Onu Eğitim Bakam'na yumurta atması dün idi.)
 • It was the minister of education that she threw an egg at yesterday.
 • (Onun yumurta attığı kişi Eğitim Bakanı idi.)

NOT:
Eğer vurgulanan özne bir zamir ise bu durumda "Resmi İngilizce" de "I, you, he......" gibi özneleri, "Konuşma İngilizcesinde" de ise "me, you, him... gibi "nesne zamirlerini
 kullanabiliriz.

 • It was I WHO/THAT objected to the proposal (Formal)
         veya
 • It was me WHO/THAT objected to the proposal (Informal) 
 • (Teklife itiraz eden/karşı çıkan bendim.)
 • It is I WHO am responsible (Formal)
          veya
 • It is me THAT is responsible. (Informal) 
 • (Sorumlu olan benim.)
 • It is you WHO are wrong. (Formal)
         veya
 • It is you THAT is wrong (Informal) 
 • (Hatalı olan sensin.)

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski