There is ... / There are ...

There is ve there are, Türkçe'deki var ifadesinin karşılığıdır. Eğer var olduğunu ifade ettiğimiz şey tekil ise there is, çoğul ise there are kalıbını kullanırız. Bu yapıyı, ayrıca bir şeyin yerini bildirmek için kullanırız.

There is a good programme on TV tonight.
(Bu gece televizyonda güzel bir program var.)

There is a big tree in the garden.
(Bahçede büyük bir ağaç vardır.)
  There are big trees in the garden.
  (Bahçede büyük ağaçlar var.)
   There is a vase on the table.
   (Masanın üzerinde bir vazo vardır.)
    There are some students in the classroom.
    (Sınıfta birkaç tane öğenci var.)
     There is a chair near the door.
     (Kapının yanında bir sandalye vardır.)
      There are two chairs in the room.
      (Odada iki sandalye vardır.)
       There is a cat under the bed.
       (Yatağın altında bir kedi var.)
        There are three cats in the garden.
        (Bahçede üç kedi vardır.)

         Bu yapıyı olumsuz yapmak için yardımcı fiilden sonra not getirilir. There isn't ve There aren't Türkçe'deki yok ifadesinin karşılığıdır

         There isn't a white book on the table.
         (Masanın üzerinde beyaz bir kitap yoktur.)
          There isn't a poster on the wall.
          (Duvarda bir poster yoktur.)
           There is not an apple in the basket.
           (Sepette bir elma yoktur.)
            There aren't any students in the classroom .
            (Sınıfta hiç öğrenci yoktur.)
             There aren't any books on the shelf.
             (Rafta hiç kitap yoktur.)
              Bu yapıyı soru şekline çevirmek için yardımcı fiiler (is veya are) cümlenin başına getirilir.

              Is there a box on the chair?
              (Sandalyenin üzerinde bir kutu var mıdır?)
               Is there an apple in the box?
               (Kutunun içinde bir elma var mıdır?)
                Is there a cat under the table?
                (Masanın altında bir kedi var mıdır?)
                 Is there a bird on the tree?
                 (Ağacın üzerinde bir kuş var mıdır?)
                  Is there a chair near the door?
                  (Kapının yanında bir sandalye var mıdır?)
                   Are there two books on the table?
                   (Masanın üzerinde iki kitap var mıdır?)
                    Excuse me, is there a good hotel near here?
                    (Afedersiniz, buralarda güzel bir otel var mı?)
                     Are there four boxes on the chair?
                     (Sandalyenin üzerinde dört kutu var mıdır?)

                      Olumsuz soru sormak istenirse “is there” ile “A” arasına “not” eki getirilir. Örneğin,

                      Is there not a book on the table?
                      (Masanın üzerinde bir kitap yok mudur?)
                       Isn't there a dog in the garden?
                       (Bahçede bir köpek yok mudur?)
                        Aren't there two balls in the box?
                        (Kutunun içinde iki top yok mudur?)

                        Sorulara cevap verdiğimizde varsa  kısaca “Yes, there is / are” yoksa “No, there isn't / aren't” deriz.

                        Is there a TV in the room? Yes, there is.
                        Is there a bookcase in the classroom? Yes, there is.
                        Are there any chairs in the living room? Yes, there are.
                        Is there a teacher in the classroom? No, there isn't.
                        Are there any pencils on the table. No, there aren’t

                        Yorum Gönder

                        Daha yeni Daha eski