Spelling (Harflerin tek tek kodlanması, söylenmesi)

The alphabet
                                                     İngilizce Alfabeyi Dinle 
                                            Lütfen Flaş Playeri Açık konuma getiriniz
"c" harfinin ne zaman "s" ne zaman "k" olarak kullanılacağı:
Eğer "c" harfinden sonra gelen harf kalın ünlüyse yani a-o-u ise "k" olarak
(examples: can, car, cool, corn, curser, curl), eğer ince ünlüyse yani e-i ise "s" olarak
(examples: censor, center, city, cinema) kullanılıyor.

"Kn" harfleriyel başlayan bir kelimede ‘k’ harfi okunmaz.
Knife, know, knee =nayf, now, ni gibi okunur.

‘Ph’ birlikte daima ‘f’ sesi verir.
photo, phrase, phone =foto, fraze, fon gibi okunur.

"Spell" fiili İngilizcede bir kelimedeki harflerin tek tek söylenmesi anlamına gelir. Eğer bir ismin, soy ismin veya bir kelimenin harf harf söylenmesini istiyorsanız kibarca 'Could you spell it please' ifadesini kullanabilirsiniz. Soruyu sorduğunuz kişi de kelimeleri harf harf söyleyecek. Aşağıdaki karşılıklı konuşma metnini inceleyiniz:

A - What's your full name please.
B - My first name is Monica and my last name Pedrochelli
A - Sorry , what was your last name again?
B - Pedrochelli.
A - I'm sorry I don't understand. Could you repeat that more slowly please.
A - Pedro-che-ll-i.
A - How do you write that? Could you spell it please?
B - P-E-D-R-O-C-H double L-I
A - And your first name please?
B - Monica
A - Pardon?
B - Monica - M-O-N-I-C-A.
A - And what is your telephone number please?
B - 4-3-8-2-9 double 7-1
A - Thank you.
B - You're welcome.


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski