Şimdiki Zaman (Present Continuous)

Present Continuous (Şimdiki Zaman)

Şimdiki zaman 'to be' fiili ile gerund (fiilimsi) adı verilen özel bir fiilin birleşimidir. Gerund genellikle bir fiilin sonuna -ing eklenerek elde edilir.

Present continuous tense şöyle bir tanımla da izah edilir. Bir iş şu anda yapılıyorsa, o cümle şimdiki zamandır. Yani Present continuous tensedir.

Present continuous tense cümlelerde, sözü edilen işler yapılırken söylenirler ve söylenirken yapılmakta olurlar.
 • I am walking. (Ben yürüyorum.)
 • They are laughing. (Onlar gülüyor.)
 • He is playing basketball. O, basketbol oynuyor.

Eğer fiil smile, write, come, drive fiillerinde  olduğu gibi sessiz bir 'e' ile sonlanıyorsa, -ing eklenmeden önce 'e' atılır.

 • Jacob is smiling. (Jacob gülümsüyor.)
 • Mary is coming now. (Mary şu anda geliyor)
 • He is driving a bus these days. (O, bugünlerde otobüs sürüyor.)
 • She is writing a nowel nowadays. (O, bugünlerde bir roman yazıyor.)

Şimdiki zaman şu anda yapılan aktiviteleri tanımlamak için kullanılır.
 • You are laughing. (Sen gülüyorsun.)
 • David is smiling. (David gülümsüyor.)
 • They are frowning. (Onlar kaşlarını çatıyor.)
 • We are walking. (Biz yürüyoruz.)
 • The baby is crying. (Bebek ağlıyor.)
 • The athlete is running. (Atlet koşuyor.)

Bazı fiiller hiçbir zaman şimdiki zaman olarak çekilmez ve sadece geniş zaman olarak kullanılırlar. Bu fiiller durum bildirirler; fiziksel bir hareket içermezler.  Bir kaç örnek aşağıda görülebilir.
 • see: görmek
 • love: sevmek
 • like: hoşlanmak
 • hear: duymak
 • hate: nefret etmek
 • dislike: hoşlanmamak
 • prefer: tercih etmek
 • want: istememek

I am seeing a bird. (Yanlış)
She is hating me. (Yanlış)

Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz:
 • I see a bird. (Bir kuş görüyorum.)
 • He hears a sound. (Bir ses duyar/duyuyor.)
 • Edward loves food. (Edward yiyeceği sever/seviyor.)
 • John hates baths. (John banyolardan nefret ediyor/eder.)
 • Susan likes trains. (Susan trenleri seviyor/sever.)
 • She prefers apples. (O elmaları tercih ediyor/eder.)
 • They prefer apples to oranges. (Onlar elmaları portakallara tercih eder/ediyor.)
 • We want oranges. (Biz portakalları isteriz/istiyoruz.)

Şimdiki Zamanın Olumsuz şekli 'to be = am, is,  are' yardımcı fiilinden sonra not getirilerek yapılır.
 • I am not walking on street. (Ben caddede yürümüyorum) 
 • You are not reading a book.(Sen bir kitap okumuyorsun)
 • He is not talking with me.(O benimle konuşmuyor.)
 • We are not cooking meal.(Biz yemek yapmıyoruz.)
 • Are they not bulding a new house. (Onlar yeni ev inşa etmiyorlar. )

'To be= am, is, are' fiili ile oluşturulan tüm cümleler 'to be' fiili cümlenin başına getirilerek soru cümlesi yapılır.
 • Am I bothering you? Canını sıkıyormuyum?
 • Are you laughing at me? (Bana mı gülüyorsun?)
 • Is he swiming at the moment? (O, şu anda yüzüyor mu?)
 • Is Ahmet playing computer game now? Ahmet şu anda bilgisayar oyunumu oynuyor

Now, at the moment, still, right now, just now, at present, at this time, at this moment, today gibi şu anı, şimdiyi ifade eden zaman ifadeleri şimdiki zaman kalıbında çok kullanılan ifadelerdir.
 • They are building new bridge nowadays. (Onlar bugünlerde yeni bir köprü inşa ediyorlar.) 
 • She is wearing a nice dress today. (O, bugün hoş bir elbise giyiyor)

Yakın gelecekteki mesela bu akşamki ya da yarın yapacak olduğumuz işlerden bahsederken kullanırız.''Tomorrow, tonight, next week vs. '' gibi zaman zarflarını kullanabiliriz. Belirttiğim bu zaman zarfları farklı zamanlara ait zarflardır.Ancak şimdiki zamanda da kullanımları aşağıdaki gibidir. Bu da dilin esnek yapısından kaynaklanır. Dikkat edeceğiniz nokta cümlenin vermek istediği anlam ya da ifadedir.
 • What are you doing tonight ? ( Bu akşam ne yapıyorsun(yapacaksın). )
 • They are flying to Ankara tomorrow. ( Onlar yarın Ankara'ya uçuyor. )
 • I am visiting my parents next week. ( Ailemi gelecek hafta ziyaret ediyorum. )

Değişmekte olan durumlardan bahsederken kullanılır.
 • It is getting colder these days. ( Hava, bu günlerde gittikçe soğuyor. )
 • The economic situation in Turkey is getting worse.(Türkiye'deki ekonomik durum gittikçe kötüye gidiyor.)
 • He getting fatter and fatter. (O, gittikçe şişmanlıyor.)

Bu zamanı '' always, perpetually, repeatedly, continually, forever, constantly '' gibi zarflar ile kullandığımız zaman tekrar eden ya da hoşnutsuzluk belirten durumlar için kullanmış oluruz.Yani ortada yakınılan bir durum var ise bunları kullanabiliriz.
 • He is always making noise. ( O, her zaman gürültü yapıyor. = Hoşnutsuzluk, Rahatsızlık. )
 • She is constantly smoking in the living room. ( O sürekli oturma odasında sigara içiyor=Hoşnutsuzluk, Rahatsızlık. )
 • You are continually making me nervous. ( Sen beni sürekli sinir ediyorsun.=Hoşnutsuzluk, Rahatsızlık. )

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski