Asking & Giving direction (Yön sorma & Tarif etme)

İngilizcede bir yer sormak istediğinizde kullanabileceğimiz bazı kalıplar vardır. Bu kalıpları kullanarak bir yön tarifi de yapabilirsiniz.
Yer sormakiçin kullanabileceğimiz kalıplar:

 • How do I get to …? (-e / -a nasıl gidebilirim?)
 • What's the best way to …? (-e / -a ya en iyi yol hangisidir / nedir?
 • Where is …? (-e / -a nerededir?)
 • Where is the nearest supermarket? (En yakın süpermarket nerede?
 • How can I get to the downtown city? (Şehir merkezine nasıl gidebilirim?)
 • What's the best way to get to your house? (Evinize gidebilmek için en iyi yol nedir?
 • Can you please tell me how I can get to Oxford Street? (Lütfen, bana, Oxford caddesine nasıl gidebileceğimi söyleyebilir misiniz?)
 • Could you tell me where the hospital is? (Bana hastahanenin nerede olduğunu söyleyebilir misiniz?
Yön tarif ederkenaşağıdaki kalıplardan yararlanabiliriz.

 • Go straight on (until you come to …) (Dosdoğru git (-e / -a gelene kadar)
 • Turn back./Go back. (geriye dön)
 • Turn left/right (into …-street).(Sola / Sağa dön (...caddesine)
 • Go along … (....boyunca git.)
 • Cross … ( ... karşıya geç)
 • Take the first (turning) on the left: Soldaki ilk sapaktan girin
 • You’re going the wrong way: Yanlış yoldan gidiyorsunuz
 • You are going in the wrong direction: Yanlış yöne doğru gidiyorsunuz
 • Take this road: Bu yoldan gidin
 • Go down there: Buradan aşağıya inin
 • Turn left at the crossroads: Kavşağa gelince sola dönün
 • Turn right at the crossroads: Kavşaktan sağa dön
 • Follow the signposts for Manchester: Manchester'ı işaret eden tabelaları takip et.
 • Go under the bridge Köprünün altından geçin
 • Go over the bridge Köprüden geçin
 • Go past the library. Kütüphaneyi geç
 • Go along the river. Nehir boyunca git
 • Go through the park. Parkın içinden geç
 • Go towards the mosque. Camiye doğru git
 • Go up the hill. Tepeye çık
 • Go down the hill. Tepeden in

Bu dersimizde bilmemiz gereken Edatlar (Prepositions) ve kelimeler aşağıda verilmiştir.

 • Straight [streɪt] on: dosdoğru
 • Opposite ['ɒpəzɪt]: karşısında, zıttında, çaprazında
 • Near [nɪə] : yakınında
 • Next to : bitişiginda 
 • Between [bɪ'twiːn]: (iki şeyin arasında)
 • At the end (of) : -nın sonunda
 • On/at the corner : - nın köşesinde
 • Behind [bɪ'hʌɪnd] : Arkadında
 • In front of : önünda
 • (Just) around the corner : tam köşesinde
 • Traffic lights : trafik ışıkları
 • Crossroads, junction [ʤʌŋ(k)ʃ(ə)n] : Kavşak
 • Signpost ['sʌɪnpəʊst]: tabela


Nasıl bir yeri sorabiliriz ......


Birinden yön soracaksanız , öncelikle "Excuse me = Affedersiniz" ile sorunuza başlayın. Bunu yaparken de bir soru soracağınız gibi söyleyin.
 • Excuse me. How do I get to the railway station please? (Affedersiniz, tren istasyonuna nasıl gidebilirim?
 • It's about five minutes from here. (Buradan beş dakika uzakta.)
 • Excuse me. Where's the nearest  supermarket please? Affedersiniz, buraya en yakın süper market nerede lütfen?)
 • Excuse me sir. Is there a bank around here? (Affedersiniz bayım, bu civarlarda banka var mı?

Cevap verirken:


Eğer bir kasaba veya şehirdeyseniz, size bir yer soran kişiye bir yer veya yön tarifi yaparken aşağıdakine benzer kalıpları kullanmamız gerekiyor:

 • It's about a ten-minute walk.
 • It's easier if I can show you on the map…
 • Turn left. Go straight on at the lights / when you come to the crossroads.
 • Go across the roundabout.
 • Take the first turning street on your right.
 • You'll see / You'll come to a (bank). Then …"
 • Don't take the first road."
 • Go on for about (2 minutes / 100 metres)."

Excuse me madam, Is there a bank near here?
(Affedersiniz bayan, Buraya yakın bir banka varmı?)
Yes, there is one in Orange Street. Orange Street is the third road on your right.
(Evet, Orange Caddesinde bir tane var. Orange caddesi sağınızdaki üçüncü sokak.)

Where is the nearest bus station?
(Buraya en yakın otobüs terminalı nerede?
It’s on the corner of Oxford Street and Mayfair Lane. Next to the train station.
(Oxford caddesi ve Mayfair yolunun köşesinde. Tren istasyonunun bitişiğinde.

Can you tell me where the nearest pharmacy from here?
Bana buradan en yakın eczanenin nerede olduğunu söyleyebilir misiniz?
Yes, there is one right across the street next to Library.
(Evet, tam caddenin karşısında, kütüphanenin bitişiğinde bir tane var.)

How do I get to the supermarket?
(Süpermarkete nasıl gidebilirim?)
Go straight along this road for about 200 metres. Turn right on Apple street, the supermarket is opposite the movie theater . (Bu yoldan yaklaşık 200 metre dosdoğru git. Sağa Apple caddesinde dön, süpermarket sinemanın karşısındadır.)


Önemli yerlerin adları:


 • Taxi rank: taksi durağı
 • Level crossing = hemzemin geçit
 • Underpass = alt geçit
 • Overpass / flyover = üst geçit
 • Zebra crossing = yaya geçidi
 • Pedestrian crossing = yaya geçidi
 • Tunnel = tünel
 • Crossroads = döner kavşak
 • Junction = yolların ayrıldığı, veya birleştiği kavşak
 • Fork in the road = yol ayrımı
 • Turning = a road off to your left or right
 • Main road = ana yol
 • Lane = yan yol, kulvar.

More examples:

Excuse me sir. Is there a bank around here?
Yes, there is one right across the street next to Library.

Can you give me directions to the petrol station?
Of course I will, just follow this roaduntil you come to the main road. Turnright and then continue for about 100 metres. You will see the petrol stationon the left.

Can you tell me how to get to the London bridge?
I am sorry I cant help as am not from around here.

Excuse me sir, where’s the nearest bus station?
It’s on the corner of Oxford Street and Mayfair Lane. Next to the train station.

Excuse me, how do you get to the mall?
You have to go straight along this road for about 200 metres. Turn right when you see Apple street. carry on straight ahead till you see a Tesco supermarket. The mall is opposite the supermarket.

Excuse me Madam. Is there a bank near here?
Yes, there is one in Orange Street. Orange Street is the third road on your right.

Excuse me sir. Could you please tell me where I can find the nearest chemist?
Yes, there is one next to the Bakery.Go back the way you came. Turnright after you go past the bank and there is one on your left next to the hospital.


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski