Emir Cümleleri (Imperatives)

Emir Cümleleri (Imperatives)

İngilizce'de emir yapısı Simple Present Tense ile kurulur ve sadece karşıdakine verilir. Bu da “sen ve siz” olmak üzere iki kişidir.

İngilizce'de Simple Present Tense'de özne söylenmediği zaman emir kipi oluşturulmuş olunur. Emir kipinin mastar yapısındaki “to”nun atılarak oluşturulduğunu savunanlar da vardır. Ama bu açıklama sadece olumlu emir yapısı için geçerlidir. Olumsuz emir yapısı için geçerli değildir. Bu yüzden Inglizce'de emir kipinin Simple Present Tense'den geldiği açıklaması doğrudur.

Bu açıklamalara göre, cümlenin başına fiil yalın halde getirilirse olumlu emir, cümlenin başına don't olumsuzluk eki ve arkasından fiil getirilirse, olumsuz emir cümlesi kurulur.(Yavaş konuş.)
 • Speak slowly.
 • Don't speak loudly. (Yüksek sesle konuşma.)
 • Come here. (Buraya gel.)
 • Don't look at me. (Bana bakma.)
Sen ve siz için emir yapısı bu şekilde oluşturulur. Peki diğer şahıslar için emir yapısı acaba nasıldır?
Diğer şahıslar için emir yapısı “izin vermek” anlamına gelen “let” fiilinden faydalanılarak oluşturulur.
 • Let us speak. (Konuşalım.)
 • Let's finish this conversation. (Bu konuşmaya bir son verelim.)
Diğer şahıslar için de emir kipi oluşturulurken aslında yine Simple Present Tense'den faydalanılır. Normalde yukarıdaki cümlede yazılmamış bir “you” vardır. “İzin ver konuşalım”anlamına gelir. “you” atılarak “we”için emir kipi oluşturulmuştur. Bunu Türkçe'ye uygun şekilde “konuşalım” diye çeviriyoruz.

Emir verilecek “subject pronouns”lar Verb'den sonra geleceklerinden “object pronouns”lar konumuna geçerler ve “gideyim, gitsin, gidelim, gitsinler” anlamında emir yapısına girerler.
 • Let me speak. (Konuşayım.)
 • Don't let me watch. (Seyretmeyeyim.)
 • Let him/her speak. (Konuşsun.)
 • Doesn't let him/her watch. (Seyretmesin.)
 • Let us speak. (Konuşalım.)
 • Don't let us watch. (Seyretmeyelim.)
 • Let them speak. (Konuşsunlar)
 • Don't let them watch. (Seyretmesinler.)
Normalde “let”ten önce you var ve yazılmayarak diğer şahıslar için emir kipi oluşturulmuş demiştik. Olumsuzunu yazarkan de aynı mantıkla “let”ten önce you var, atılmış ve sonrasında olumsuzluk (Do not) eklenerek diğer şahıslar için olumsuz emir kipi oluşturulmuş olunur.

Emir kipinin soru formunu oluşturmak için de “shall”den faydalanılır.

Olumlu Soru
 • Shall I answer the phone? (Telefona cevap vereyim mi?)
 • Shall he come in? (....gelsin mi?)
 • Shall we go out? (........çıkalım mı?)
 • Shall they be here? (Burda olsunlar mı.?)
Olumsuz Soru
 • Shall I not answer the phone? (Telefona cevap vermeyeyim mi?)
 • Shall he not come in? (....gelmesin mi?)
 • Shall we not go out? (........çıkmayalım mı?)
 • Shall they not be here? (Burda olmasınlar mı?)

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski