7. Sınıf 5. Ünite (Prefer)

7. Sınıf  5. Ünite

Prefer : Tercih etmek

Bu ünitede, prefer (tercih etmek) fiilini ve cümle içinde kullanımını - geniş olarak - öğreneceğiz.
Prefer fiilinden sonra bir isim veya sonuna - ing eki gelmiş bir fiil kullanılır. • I prefer watching a sitcom to watching news. (Ben, bir durum komedisi seyretmeyi haberleri seyretmeye tercih ederim.)
 • My brother prefers cartoons to news. (Erkek kardeşim, çizgi film seyretmeyi haberlere tercih eder.)
 • Your sister prefers drinking milk to coke. (Kız kardeşin, süt içemeyi kolaya tercih eder.)
 • Esra prefers playing computer games to watching television. (Esra, bilgisayar oyunları oynamayı, televizyon seyretmeye tercih eder.)
 • I prefer animations to cartoons. (Ben, animasyon filmleri çizgi filmlere tercih ederim.)
 • You prefer sitcoms to quiz shows. (Sen, durum komedilerini yarışma programlarına tercih edersin.)
 • My mother prefers staying at home and watching series every day. (Annem, hergün evde kalmayı ve dizi filmleri seyretmeyi tercih eder.)
 • They prefer watching a football match on TV. (Onlar, televizyonda bir futbol maçı seyretmeyi tercih eder.)
 • My little brother prefers cartoons to soap operas. (Küçük erkek kardeşim, çizgi filmleri pembe dizilere tercih eder.)
 • My father usually prefers talk shows to documentaries. (Babam, sohbet programlarını belgesellere tercih eder.)
 • I prefer diving to windsurfing. (Ben, dalmayı rüzgâr sörfü yapmaya tercih ederim.)
 • I prefer watching TV four hours every day. (Ben, hergün dört saat televizyon seyretmeyi tercih ederim.)
 • I always prefer sending e-mails to writing letters. (Ben, daima elektronik posta göndermeyi mektup yazmaya tercih ederim.)

Olumsuz yapıda tercih edilmeyen nesne veya eylem anlatılır. Örnekleri inceleyiniz.
 • I don't prefer morning talk shows. (Ben, sabah sohbet programlarını tercih etmem.)
 • You don't prefer watching TV while doing your homework. (Sen, ev ödevini yaparken, televizyon seyretmeyi tercih etmezsin.)
 • My brother doesn't prefer watching TV before completing his homework. (Erkek kardeşim, ödevini tamamlamadan önce, televizyon seyretmeyi tercih etmez.) 
 • I don't prefer eating chips and drinking cola. (Ben, cips yemeyi ve kola içmeyi tercih etmem.) 
 • My brother doesn't prefer eating junk food at school. (Erkek kardeşim, okulda abur cubur yemeyi tercih etmez.)
 • You don't prefer drinking cola. (Sen, kola içmeyi tercih etmezsin.)
 • I don't prefer animations to cartoons. (Ben, animasyon filmleri çizgi filmlere tercih etmem.)
 • My mother doesn't prefer cookery shows to talk shows. (Annem, yemek programlarını sohbet programlarına tercih etmez.)
 • They don't prefer watching weather forecast on TV. (Onlar, televizyonda hava durumunu seyretmeyi tercih etmezler.)
 • I don't prefer talk shows to reality shows, because they are very amusing. (Ben, sohbet programlarını realite programlarına tercih etmem, çünki onlar çok komiktir.)

Bir nesne veya eylemin neden tercih edilip edilmediğinin sebebi belirtilirken because ile başlayan bir yan cümlecik kullanılır.
 • She prefers watching stand-up shows on TV, because they make her smile. (O, televizyonda durum komedileri seyretmeyi sever, çünki onlar onu gülümsetir.)
 • Rose doesn't prefer watching quiz shows, because she thinks they are nonsense. (Rose, yarışma programlarını seyretmeyi sevmez, çünki o, onların anlamsız (saçma) olduğunu düşünür.)
 • I don't prefer watching TV much, because it makes me passive and very angry. (Ben, çok televizyon seyretmeyi tercih etmem, çünki beni pasif ve çok öfkeli yapar.)
 • I prefer watching animations to news, because they are very funny. (Ben, animasyonları seyretmeyi haberlere tercih ederim, çünki onlar çok komiktir.)
 • I don't prefer having any red or white meat, because I am a vegetarian. (Ben, kırmızı veya beyaz et yemeyi tercih etmem, çünki ben bir vejeteryanım.)
 • You usually prefer watching cookery shows on TV, because you are good at cooking different meals. (Sen, genellikle televizyonda yemek pişirme programlarını izlemeyi tercih edersin, çünki değişik yemekleri pişirmede başarılısın.)
 • I don't prefer reality shows, because they are very boring. (Ben, realite programlarını tercih etmem, çünki onlar çok sıkıcıdır.)
 • I don't prefer living in Adana, because I don't like very hot places. (Ben, Adana'da yaşamayı tercih etmem, çünki çok sıcak yerleri sevmem.)
 • She doesn't like watching horror films, because they are frightening. (O, korku filmleri seyretmeyi sevmez, çünki onlar korkutucudur.)
 • I always prefer drinking a glass of milk at breakfast, because it is very healthy. (Ben, kahvaltıda daima bir bardak süt içmeyi tercih ederim, çünki o çok sağlıklıdır.)
Bir konu veya eylem hakkında fikir belirtirken I think veya In my opinion yapıları kullanılır. Örnekleri inceleyiniz.
 • I think sitcoms are very funny. (Kanımca, durum komedileri çok komiktir.)
 • I think documentaries are very educational. (Ben, belgesellerin çok eğitici olduğunu düşünüyorum.)
 • I think adventure movies are very exciting. (Kanımca, macera filmleri çok heyecanlıdır.)
 • I think soap operas are amusing. (Ben, pembe dizilerin eğlenceli olduğunu düşünüyorum.)
 • In my opinion watching television is very enjoyable. (Benim fikrime göre, televizyon seyretmek çok zevklidir.)
 • In my opinion sports programmes are more popular than news. (Bence, spor programları haberlerden daha popülerdir.)
 • In my opinion I learn a lot of useful things on TV every day. (Benim fikrime göre, ben hergün televizyondan pek çok faydalı şey öğreniyorum.)
 • In my opinion the news are very boring. (Bence, haberler çok sıkıcıdır.)
Tercihimizin ne veya nasıl olduğu, vb. gibi seçenekler question words (soru kelimeleri) ile yapılmış sorularla öğrenilir. Örnekleri inceleyiniz.
 • What do you prefer doing? Staying alone at home or going out with your boyfriend? (Sen, ne yapmayı tercih edersin? Evde tek başına oturmayı mı yoksa erkek arkadaşınla dışarıya çıkmayı mı?)
 • I prefer staying alone at home. (Ben, evde tek başıma kalmayı tercih ederim.)
 • What kind of programmes do you prefer watching? (Sen, ne tür programları seyretmeyi tercih edersin?)
 • I prefer watching documentaries. (Ben, belgeselleri seyretmeyi tercih ederim.)
 • What do you think about soap operas? (Sen, pembe diziler hakkında ne düşünüyorsun?)
 • I think they are very exciting. (Ben, onların çok heyecan verici olduğunu düşünüyorum.)
 • What time is your favourite programme on TV? (Senin en sevdiğin televizyon programı saat kaçta?)
 • It is half past eight. (O, saat sekiz buçukta (yayında).)
 • Which TV programmes do you prefer? (Sen, hangi televizyon programlarını tercih edersin?)
 • I prefer talk shows. (Ben, sohbet programlarını tercih ederim.)
 • Which one do you prefer doing? Playing volleyball or doing karate? (Sen, hangisini yapmayı tercih edersin? Voleybol oynamayı mı yoksa karate yapmayı mı?)
 • I prefer playing volleyball. (Ben, voleybol oynamayı tercih ederim.)
 • Which TV channel is your favourite film on this evening? (Senin en sevdiğin film, bu akşam hangi televizyon kanalında?)
 • It is on Vision TV this evening. (O, bu akşam Vizyon TV'dedir.)
 • Which movies do you prefer watching? (Sen, hangi filmleri seyretmeyi tercih edersin?)
 • I prefer watching adventure movies. (Ben, macera filmleri seyretmeyi tercih ederim.)
 • Who spends his / her time eating and drinking in front of TV every day? (Kim, her gün televizyonun önünde yemek yiyerek ve içerek zamanını harcar?)
 • A coach potato always spends his / her eating and drinking in front of TV every day. (Bir televizyon bağımlısı, hergün, zamanını televizyon önünde yemek yiyerek ve içerek harcar.)
 • How long do you prefer watching TV every day? (Sen, hergün ne kadar süre televizyon seyretmeyi tercih edersin?)
 • I prefer watching TV an hour every day. (Her gün bir saat televizyon izlemeyi tercih ederim.)

Bu ünitede öğreneceğiniz yeni kelimeler:
 • I think : bence; kanımca
 • channel : kanal
 • cartoon : çizgi film
 • commercial : ticari
 • quiz show : bilgi yarışması
 • director : yönetmen, rejisör
 • talk show : söyleşi programı
 • discussion : tartışma
 • news : haberler
 • recommend : tavsiye etmek; önermek
 • weather forecast : hava durumu
 • remote control : uzaktan kumanda
 • soap opera : pembe dizi
 • couch potato : televizyon bağımlısı; tembel
 • be a TV addict : televizyon bağımlısı olmak
 • In my opinion : benim kanımca, benim fikrimce
 • nonsense : saçma, anlamsız
 • visual arts : görsel sanatlar
 • sitcom : durum komedisi
 • animation : animasyon
 • sports programme : spor programı
 • appear : belirmek ; belli olmak
 • documentary : belgesel
 • reality show : sıradan insanların yaşamlarını anlatan TV programı
 • educational : eğitici, ders verici

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski