3. Sınıf 10. Ünite

3. Sınıf 10. Ünite 

Like (Hoşlanmak / Sevmek)
Sevilen, hoşa gidilen, beğenilen nesne, hayvan veya eylem anlatılırken kullanılır. Örnekleri inceleyiniz.
 • I like birds. (Ben kuşları severim.)
 • I like frogs. (Ben kurbağaları severim.)
 • I like seagulls. (Ben martıları severim.)
 • I like ladybirds. (Ben uğur böceklerini severim.
Love (Çok sevmek)
Çok sevilen nesne, hayvan veya eylem anlatılırken kullanılır. Örnekleri inceleyiniz.
 • I love dolphins. (Ben yunus balıklarını çok severim.)
 • I love seahorses. (Ben deniz atlarını çok severim.)
 • I love whales. (Ben balinaları çok severim.)
 • I love bees. (Ben arıları çok severim.)
Dislike (Sevmemek)
Sevilmeyen nesne, hayvan veya eylem anlatılırken kullanılır. Örnekleri inceleyiniz.
 • I dislike mice. (Ben fareleri sevmem.)
 • I dislike bulls. (Ben boğaları sevmem.)
 • I dislike sharks. (Ben köpek balıklarını sevmem.)
 • I dislike whales. (Ben balinaları sevmem.)
But (Fakat, Ama)
Birbirine zıt iki eylemi bağlar. Örnekleri inceleyiniz.
 • I like pigeons, but I don't like bees. (Ben güvercinleri severim, fakat arıları sevmem.)
 • I like ladybirds, but I don't like frogs. (Ben uğur böceklerini severim, fakat kurbağaları sevmem.)
 • I love dolphins, but I don't love sharks. (Ben yunus balıklarını çok severim, fakat köpek balıklarını çok sevmem.)
 • I love monkeys, but I don't love gorillas. (Ben maymunları çok severim, fakat gorilleri çok sevmem.)
Do you like / love ……. ?
Bu yapı ile nesne, hayvan ve eylemin sevilip sevilmediği öğrenilir. Örnekleri inceleyiniz.
 • Do you like green frogs? (Sen yeşil kurbağaları sever misin?)
 • Yes, I do. (Yes, I like green frogs.) (Evet, ben yeşil kurbağaları severim.
 • Do you like butterflies? (Sen kelebekleri sever misin?)
 • Yes, I do. (Yes, I like butterflues.) (Evet, ben kelebekleri severim.)
 • Do you love monkeys? (Sen maymunları çok sever misin?)
 • Yes, I do. (Yes, I like love monkeys.) (Evet, ben maymunları çok severim.)
 • Do you love pigeons? (Sen güvercinleri çok sever misin?)
 • Yes, I do. (Yes, I love pigeons.) (Evet, ben güvercinleri çok severim.)
 • Do you like bees? (Sen arıları sever misin?)
 • No, I don't like bees. (Hayır, ben arıları sevmem.)
Like / Love + Doing
Yapılması sevilen / çok sevilen eylemler anlatılırken yukarıdaki kalıp kullanılır. Özne (işi yapan kişi) eğer, she, he, it veya bir tekil veya özel isimse fiilin sonuna -s takısı gelir.
Örnekleri inceleyiniz.
 • A bee likes making honey. (Arı bal yapmayı sever.)
 • A dog likes barking. (Köpek havlamayı sever.)
 • Monkeys like swings. (Maymunlar sallanmayı sever.)
 • A pigeon loves flying. (Güvercin uçmayı çok sever.)
 • Dolphins love swimming. (Yunus balıkları yüzmeyi çok sever.)
What do / does …….. like / love doing?
Yapılması sevilen / çok sevilen eylemin ne olduğu yukarıdaki soru kalıbı ile öğrenilir. Örnekleri inceleyiniz.
 • What does a bee like doing? (Arı ne yapmayı sever?)
 • A bee likes making honey. (Arı bal yapmayı sever.)
 • What does a dog like doing? (Köpek ne yapmayı sever?)
 • A dog likes barking. (Köpek havlamayı sever.)
 • What does a frog love doing? (Kurbağa ne yapmayı çok sever?)
 • A frog loves jumping. (Kurbağa sıçramayı çok sever.)
 • What does a whale like doing? (Balina ne yapmayı çok sever?)
 • A whale loves eating fishes. (Balina balıkları yemeyi çok sever.)
This is ......... .
Yakındaki bir hayvanın ne olduğu This is a / an ……. . yapısı ile anlatılır. Sonra da It
is + colour. kalıbı ile de rengi belirtilir. Örnekleri inceleyiniz.
 • This is a whale. It is blue. (Bu bir balina. O mavi renk.)
 • This is a frog. It is green. (Bu bir kurbağa. O yeşil renk.)
 • This is a ladybird. It is red and black. (Bu bir uğur böceği. O kırmızı ve siyah renk.)
 • This is a seagull. It is white. (Bu bir martı. O beyaz renk.)
 • This is a bee. It is black and yellow. (Bu bir arı. O siyah ve sarı renk.)
 • This is a monkey. It is dark blue. (Bu bir maymun. O koyu kahve renkli.)
 • This is a parrot. It is colourful. (Bu bir papağan. O rengârenk.)

EXPRESSING QUANTITY (Miktar açıklama)

There is ......
Bir yerdeki tekil nesnenin (varlığın) varlığı there is kalıbı ile belirtilir. Örnekleri inceleyiniz.
 • There is a bee on the flower. (Çiçeğin üzerinde bir arı var.)
 • There is an aquarium on the table. (Masanın üzerinde bir akvaryum var.)
 • There is not a whale in the aquarium. (Akvaryumda bir balina yok.)
 • There is not a ladybird on the frog. (Kurbağanın üzerinde bir uğur böceği yok.)
There are ......... .
Bir yerdeki çoğul nesnenin (varlığın) ise there are kalıbı ile belirtilir. Örnekleri inceleyiniz.
 • There are three bees over the trees. (Ağaçların üzerinde üç tane arı var.)
 • There are four frogs on the ground. (Yerde dört tane kurbağa var.)
 • There are not two seahorses in the aquarium. (Akvaryumda iki deniz atı yok.)
 • There aren't four bears at the zoo. (Hayvanat bahçesinde dört tane ayı yok.)
How many……… are there?
Bir yerdeki nesnenin (varlığın) kaç tane olduğu yukarıdaki soru yapısı ile öğrenilir. Boşluğa varlığın adı çoğul olarak yazılır. Örnekleri inceleyiniz.
 • How many birds are there? (Kaç tane kuş var?)
 • There is a bird. (Bir tane kuş var.)
 • How many ladybirds are there? (Kaç tane uğur böçeği var?)
 • There is a ladybird. (Bir tane uğur böceği var.)
 • How many monkeys are there? (Kaç tane maymun var?)
 • There are six monkeys. (Altı tane maymun var.)
 • How many octopuses are there? (Kaç tane ahtapot var?)
 • There are two octopuses. (İki tane ahtapot var.)
Is there / Are there ……. ?
Bu cümle yapısı ile bir yerde tekil veya çoğul nesnenin (varlığın) bulunup bulunmadığı öğrenilir. Örnekleri inceleyiniz.
 • Is there a bee on the flower? (Çiçeğin üzerinde bir arı var mı?)
 • Yes, there is. (a bee on the flower.) (Evet, çiçeğin üzerinde bir arı var.)
 • Are there three frogs on the log? (Kütüğün üzerinde üç tane kurbağa var mı?)
 • Yes, there are. (three frogs on the log.) (Evet, kütüğün üzerinde üç tane kurbağa var.)
 • Is there a whale in the aquarium? (Akvaryumda bir balina var mı?)
 • No, there isn't. (a whale in the aquarium.) (Hayır, akvaryumda bir balina yok.)
 • Are there six frogs on the log? (Kütüğün üzerinde altı tane kurbağa var mı?)
 • No, there aren't. (six frogs on the log.) (Hayır, kütüğün üzerinde altı tane kurbağa yok.)

Can

Kolayca yapılabilen eylemler can ile anlatılır. Örnekleri inceleyiniz.
 • A frog can jump. (Kurbağa sıçrayabilir.)
 • A dolphin can swim. (Yunus balığı yüzebilir.)
 • A pigeon can fly very well. (Güvercin çok iyi uçabilir.)
 • A kangaroo can jump very high. (Kanguru çok yükseğe zıplayabilir (sıçrayabilir.))
 • A monkey can swing. (Maymun sallanabilir.)
 • A gorilla can climb the trees. (Goril ağaca tırmanabilir.)
 • A whale can eat a lot of fishes. (Balina pekçok balık yiyebilir.)
 • A parrot can talk. (Papağan konuşabilir.)
 • A dog can bark. (Köpek havlayabilir.)
 • A bee can make honey. (Arı bal yapabilir.)
Bu ünitede öğreneceğiniz yeni kelimeler:
 • bee : arı
 • dolphin : yunus balığı
 • frog : kurbağa
 • ladybird : uğur böçeği
 • pigeon : güvercin
 • seagull : martı
 • butterfly : kelebek
 • seahorse : deniz atı
 • shark : köpek balığı
 • whale : balina
 • purple : mor
 • weak : zayıf, kuvvetsiz
 • green : yeşil
 • strong : kuvvetli
 • heavy : ağır; şişman
 • yellow : sarı
 • black : siyah
 • short : kısa (boylu)
 • pink : pembe
 • smile : gülmek
 • sea eagle : deniz kartalı
 • on : üstünde
 • walk through : inceleyerek gezmek
 • log : kütük
 • long : uzun (boylu)
 • sharp : keskin
 • triangular : üçgen şeklinde
 • high : yüksek
 • ice : buz
 • swimmer : yüzücü

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski