3.Sınıf 9.Ünite

3.Sınıf 9.Ünite 

Hava durumunu bildirirken, 'It is …….. now (today).' kalıbı kullanılır. Örnekleri inceleyiniz.
 • The weather is rainy now. (Hava şimdi yağmurlu.)
 • It is cloudy now. (Hava şimdi bulutlu.)
 • It is cold now. (Hava şimdi soğuk.)
 • It is cool in spring. (Hava ilkbaharda ılıktır.)
 • It is hot in summer. (Hava yazın sıcaktır.)
 • It is cold in winter. (Hava kışın soğuktur.)
Belli bir yerdeki (şehir, ülke, vb. gibi ...) hava durumu 'It is ……. in …… today.' kalıbı ile anlatılır. Örnekleri inceleyiniz.
 • It is sunny in İzmir today. (Bugün İzmir'de hava güneşli.)
 • It is rainy in Samsun today. (Bugün Samsun'da hava yağmurlu.)
 • It is stormy in Adana today. (Bugün Adana'da hava fırtınalı.)
 • It is cold and stormy in Erzurum. (Erzurum'da hava soğuk ve fırtınalı.)
 • It is rainy and foggy in Manisa in spring. (İlkbaharda Manisa'da hava yağmurlu ve sislidir.)
 • It is cold and snowy in Elazığ in winter. (Kışın Elazığ'da hava soğuk ve karlıdır.)
Havanın nasıl olduğu 'How is the weather in (şehir)?' sorusu ile öğrenilir. Örnekleri inceleyiniz.
 • How is the weather now? (Hava şimdi nasıl?)
 • It is rainy and warm. (Hava yağmurlu ve ılık.)
 • How is the weather today? (Hava bugün nasıl?)
 • It is cold and snowy. (Hava soğuk ve karlı.)
 • How is the weather in Adana? Adana'da hava nasıl?)
 • It is hot and sunny in Adana. (Adana'da hava sıcak ve güneşli.)
 • How is the weather in Nevşehir? (Nevşehir'de hava nasıl?)
 • It is rainy and foggy in Nevşehir. (Nevşehir'de hava yağmurlu ve sisli.
Havanın nasıl olduğu 'What is the weather like (şehir)?' sorusu ile de öğrenilir. Örnekleri inceleyiniz.
 • What is the weather like? (Hava nasıl?)
 • It is rainy and warm. (Hava yağmurlu ve sıcak.)
 • What is the weather like? (Hava nasıl?)
 • It is cold and rainy. (Hava soğuk ve yağmurlu.)
 • What is the weather like in Aydın? (Aydın'da hava nasıl?)
 • It is hot and stormy in Aydın. (Aydın'da hava sıcak ve fırtınalı.)
 • What is the weather like in Erzurum? (Erzurum'da hava nasıl?)
 • It is cold and icy in Erzurum. (Erzurum'da hava soğuk ve buzlu.)
Yes / No Questions

Evet / hayır sorularına ait örnekleri inceleyiniz.
 • Is it windy and rainy in autumn? (Sonbaharda hava rüzgarlı ve yağmurlu mudur?)
 • Yes, it is windy and rainy in autumn. (Evet, sonbaharda hava rüzgârlı ve yağmurludur.)
 • Is it sunny and very hot in summer? (Yazın hava güneşli ve çok sıcak mıdır?)
 • Yes, it is sunny and very hot in summer. (Evet, yazın hava güneşli ve çok sıcaktır.)
 • Is it hot and sunny in winter? (Kışın hava sıcak ve güneşli midir?)
 • No, it isn't. It is cold and snowy in winter. (Hayır, değildir. Kışın hava soğuk ve karlıdır.)
 • Is it cold and snowy in spring? (Baharda hava soğuk ve karlı mıdır?)
 • No, it isn't. It is warm and rainy in spring. (Hayır, değildir. İlkbaharda hava ılık ve yağmurludur
Can
Bir işi kolayca yapılabilme becerisine sahip ise o eylemleri can kullanarak cümle oluştururuz. Örnekleri inceleyiniz.
 • It is hot and sunny. We can swim. (Hava sıcak ve güneşli. Biz yüzebiliriz.)
 • It is cold and snowy. We can build a snowman. (Hava soğuk ve karlı. Biz kardan adam yapabiliriz.)
 • It is rainy today. We can walk in the rain. (Hava bugün yağmurlu. Biz yağmurda yürüyebiliriz.)
 • It is hailing now. We can watch TV. (Şimdi dolu yağıyor. Biz televizyon seyredebiliriz.)
Let's
Bir eylemin yapılmasını önerirken Let's kullanılır. Örnekleri inceleyiniz.
 • It is hot today. Let's have a picnic! (Bugün hava çok sıcak. Haydi piknik yapalım!)
 • It is sunny today. Let's sunbathe! (Bugün hava güneşli. Haydi güneş banyosu yapalım!)
 • It is hot and wet today. Let's swim in the pool! (Bugün hava sıcak ve nemli. Haydi havuzda yüzelim!)
 • It is snowy today. Let's make a snowman. (Bugün hava karlı. Haydi bir kardan adam yapalım!)
 • It is stormy today. Let's watch a movie on TV! (Bugün hava fırtınalı. Haydi televizyonda bir film izleyelim!)
Present Continuous Tense 
Konuşurken (şimdi) yaptığımız eylemi anlatmada kullanılır. Örnekleri inceleyiniz.
 • Ankara is cold and windy. I am staying at home today. (Ankara soğuk ve rüzgârlı. Ben bugün evde kalıyorum.)
 • It is snowy today. People are walking in the snow together. (Bugün hava karlı. İnsanlar birlikte karda yürüyorlar.)
 • It is rainy today. Sally is reading a nowel now. (Bugün hava yağmurlu. Sally şimdi bir roman okuyor.)
 • Antalya is hot and sunny today. He is swimming in the pool. (Antalya bugün sıcak ve güneşli. O, havuzda yüzüyor.)
 • Erzurum is cold and snowy today. The children are playing snowball. (Erzurum bugün soğuk ve karlı. Çocuklar kartopu oynuyorlar.)
Bu derste öğreneceğiniz yeni kelimeler:
 • dry : kuru; kurulamak
 • foggy : sisli
 • stormy : fırtınalı
 • rainy : yağmurlu
 • snowy : karlı
 • sunny : güneşli
 • hot : sıcak
 • cold : soğuk
 • warm : ılık; sıcak
 • windy : rüzgârlı
 • rain : yağmur (yağmak)
 • raining : yağış
 • snow : kar (yağmak)
 • snowing : kar yağışı
 • weather : hava durumu
 • umbrella : şemsiye
 • cloudy : bulutlu
 • cool : ılık
 • nice : güzel, hoş
 • wet : ıslak; ıslatmak
 • raincoat : yağmurluk
 • blow : esmek; üflemek
 • wear : giymek
 • look wet : ıslanmış görünmek
 • get wet : ıslanmak
 • swim : yüzmek
 • build : yapmak, inşa etmek

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski