2. Sınıf Ünite 1

2. Sınıf  Ünite 1

İngilizce ile ilk kez tanışan öğrencilere bu ünitede alfabetik sıra içerisinde kelimeler öğretiliyor. Bu kelimeler dikkat edilirse çoğunun Türkçede olan kelimelere benziyor olması.

Önce bu kelimeleri ve Türkçe karşılıklarını görelim:

 • telephone (telefon)                    
 • university (üniversite)
 • veterinarian (veteriner)             
 • wagon (vagon; yük arabası)
 • ambulance (ambulans)              
 • broccoli (karnabahar)
 • garage (garaj)                            
 • helicopter (helikopter)
 • Italy (İtalya)                              
 • jacket (ceket)
 • cafeteria (kafeterya)                  
 • doctor (doktor)
 • electric (elektrik)                       
 • football (futbol)
 • kimono (geniş kollu sabahlık)   
 • lemon (limon)
 • music (müzik)                            
 • negative (olumsuz; olumsuzluk)
 • oval (yumurta biçiminde olan)  
 • poster (afiş, poster)
 • park (park)                                 
 • quiz (sınav, test)
 • robot (robot)                              
 • supermarket (büyük mağaza)
 • alphabet (alfabe)                        
 • hot (sıcak)
 • cold (soğuk)                               
 • school (okul)
 • yoghurt (yoğurt)                        
 • zebra (zebra)
 • hello (merhaba), vb. …
Yeryüzünde var olan nesnenin veya varlığın HERHANGİ bir tanesi olduğunu a ya da an gösterir. Bir rakamı değildir, ama o anlamada kullanılır. İsmin ilk harfi sesli ise (yani o, u, i, e, a harflerinden birisi ise), önünde an kullanılır. Aşağıdaki örneklere dikkat ediniz.
 • an arm (bir kol)            an egg (bir yumurta)
 • an office (bir büro)       an umbrella (bir şemsiye)
 • an apple (bir elma)       an orange (bir portakal)
 • an eagle (bir kartal)      an ambulance (bir ambulans)
İsmin ilk harfi sessiz ise önünde a kullanılır. Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz.
 • a school (bir okul)          a robot (bir robot)
 • a doctor (bir doktor)       a student (bir öğrenci)
 • a poster (bir afiş)            a zebra (bir zebra)
 • a wagon (bir vagon)       a hamburger (bir hamburger)
 • a park (bir park),             a car (bir araba) vb. …
This / That
This is a / an ............ . kalıbı ile yakındaki veya elimizdeki tekil nesne gösterilir
That is a / an ............ . kalıbı ile uzaktaki tekil nesne gösterilir. Aşağıdaki  örnekleri inceleyiniz.
 • This is a book. (Bu bir kitaptır.)
 • That is an ambulance. (Şu bir ambulanstır.)
 • That is a school. (Şu bir okuldur.)
 • This is an umbrella. (Bu bir şemsiyedir.)
 • That is a student. (Şu bir öğrenci.)
 • This is an egg. (Bu bir yumurtadır.)
 • That is a robot. (Şu bir robot.)
 • This is an orange. (Bu bir portakal.)
What is this? Sorusu ile yakındaki nesnenin ne olduğu öğrenilir.
What is that? Sorusu ile uzaktaki nesnenin ne olduğu öğrenilir.
 • What is this? (Bu nedir?) This is an umbrella. (Bu bir şemsiyedir.)
 • What is that? (Şu nedir?) That is a kimono. (Şu bir kimonodur.)
 • What is that? (Şu nedir?) That is an ambulance. (Şu bir ambulanstır.)
 • What is this? (Bu nedir?) That is a robot. (Şu bir robottur.)
 • What is this? (Bu nedir?) That is an umbrella. (O bir şemsiyedir.)
 • What is that? (Şu nedir?) That is an egg. (O bir yumurtadır.)

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski