Farther vs Further

Farther ve Further Arasındaki Fark

Genel anlamıyla farther ve further “daha uzak” manasına gelir. İngiltere İngilizcesinde birbirinin yerine kullanılır, ancak hem Amerikan hemde İngiliz İngilizcesinde bazı farklılıklar vardır.

Farther”, fiziksel bir mesafe/uzaklıktan bahsederken kullanılır. Bir sıfat veya zarf olarak kullanıldığında "daha uzak, daha uzağa" anlamına gelir.

The fog's so thick, I can't see farther than about ten metres.
(Sis o kadar yoğun ki, on metreden daha ötesini göremiyorum.)

We watched their ship moving gradually farther away.
(Yavaş yavaş uzaklaşan gemilerini izledik.)

We won't be able to go farther because of the heavy snow.
(Yoğun kar nedeniyle daha uzağa gidemeyeceğiz.)

Further” ise soyut, ölçülemeyen uzaklıklar için kullanılır. Bu bağlamda “ilaveten, ek olarak, başka bir” anlamına gelir.

Have you anything further to say?
(Söyleyecek başka bir şeyin var mı?)

You can obtain further information from head office.
(Daha fazla bilgiyi merkez ofisten alabilirsiniz.)

The minister of health gave no further details on the new development.
(Sağlık bakanı yeni gelişme hakkında daha fazla bilgi vermedi.)

A further 300 people have taken refuge in the US embassy.
(Bir 300 kişi daha ABD büyükelçiliğine sığındı.)

Bir fiil olarak işlev görürken, "further" bir şeyin ilerlemesi, ileri gitmesi anlamında kullanılır. 

(I need to take that extra course to further my education.)
(Eğitimimi ilerletmek için bu ekstra kursu almam gerekiyor.)

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski