Among vs Between

Among ve Between Arasındaki Fark.

Among”, birden fazla unsur (kişi, eşya, yer v.b.) arasındaki kolektif ilişkiden veya ilişkisi olmama durumundan söz ederken kullanılır. 

They caught sight of the man among the crowd of people.
(İnsan kalabalığı arasında adamı gördüler.)

The Petronas Towers are among the architectural wonders of the world.
(Petronas Kuleleri, dünyanın mimari harikaları arasındadır.)

Hiring family members will only generate distrust among your employees.
(Aile üyelerini işe almak, yalnızca çalışanlarınız arasında güvensizlik yaratacaktır.)


Between” iki şeyin arsında veya  herhangi bir şeyin bir diğerine veya diğerleriyle (birden fazla da olabilir.) olan bağını/ilişkisini anlatırken kullanılır.

You must choose between honor and death.
(Onur ve ölüm arasında seçim yapmalısınız.)

The children were aged between 10 and 12.
(Çocuklar 10 ile 12 yaşları arasındaydı.)

A secret between more than two is no secret. 
(İkiden fazlası arasındaki sır sır değildir.)

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski