Gerunds with Expression

Gerund with Expressions 

It's no use / It's no good ...
... bir yararı yok
There is no point in ...
... bir anlamı yok
It's worth ... / It's not worth ...
... yapmaya değer / ... yapmaya değmez
A waste of time / money / energy ...
... zaman / para / enerji kaybı
Spend / waste (time, money, energy)
.... yaparak vakit geçirmek / para, enerji harcamak / vaktini, enerjini, parayı boşa harcamak
Without +gerund ...
... yapmadan, ... yapmaksızın
By +gerund...
... yaparak) temel cümledeki eylemi nasıl yaptığımızı açıklar
Busy doing something
bir şeyi yapmakla meşgul olmak
Have fun / have a good time doing         
eğlenmek, güzel zaman geçirmek
Sit / stand / lie + expression of place + gerund


 • It’s no good / use looking for it here. You lost it 2 weeks ago.
 • (Onu burada aramak  işe yaramaz. Onu 2 hafta önce kaybettin.)
 • There is no point lying to my wife because she will know.
 • (Karıma yalan söylemenin bir anlamı yok çünkü bilecek.)
 • She was busy introducing a variety of articles to the customers.
 • (Müşterilere çeşitli nesneler sunmakla meşguldü.)
NOTES:

The point of, bir şeyi yapmanın gereği, anlamı demektir ve daha çok olumsuz biçimde kullanılır (bir gereği/anlamı yok).

The road is winding. I don't understand the point of your driving so fast.

Bu yapı 'there is' kalıbıyla, "there is no / isn't any point in doing" biçiminde de kullanılır.

There is no point in waiting for him any more. He won't come. 
(Onu daha fazla beklemenin bir anlamı yok.)

On the point of doing, "be about to do" (...yapmak üzere olmak) anlamındadır.

l was on the point of leaving home when the phone rang. I was about to leave home when the phone rang.

go + gerund kullanılır. Bunlardan yaygın olarak kullanılanlar şunlardır:

GERUND +FOR

go shopping
go hiking
go swimming (go for a swim)
go hunting
go running (go for a run)
go sightseeing
go camping
go skating
go fishing
go skiing

Infifnitive konusunda kısmen açıklaması yapılan bu yapı daha çok amaç belirten bir düçünceyi ifade etmek için kullanılır.
 • A refrigerator is for keeping easily perishable food in.
 • We have a large room for playing music in.
 • He had a private office for seeing important clients in.
 • The letters are ready for posting
Bu biçimdeki bir yapı sonuç cümlelerini ifade etmek için de kullanılabilir.
 • He gave me some money for digging his garden. 
 • (Bahçesini kazdığım için bana biraz para verdi.)
 • She got a small money for finding a lost gog.
 • You will be punished for telling such a lie.
Bu biçimdeki bir yapıyı infifnitive ile kullandığımızda farklı bir anlam oluşur.
 • He gave me some money to dig his garden. 
 • (Bahçesini kazmam için bana biraz para verdi)


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski