Gerunds with Nouns

Gerunds with Nouns

Fillimsiler (gerunds) bazı isimlerinde arkasından kullanılabililer. Ancak, bu isimler uygun edatlar alarak bu şekilde kullanılabilirler. Bu yapıları bütünü ile öğrenmemiz gerekir.

* difficulty:in sıkıntı çekmek
in addition to: ilaveten, yanı sıra
* in charge of:ile yükümlü
* in danger of:tehlikesiyle karşı karşıya
in exchange for:karşılık olarak
excuse for:mazereti olmak
in favour of:lehinde olmak, taraftar olmak
for fear of:korkusuyla
*in the habit of:alışkanlığında olmak
in return for:karşılık olarak
instead of:yerine
interest in:ilgisi olmak
in the course of:sırasında, esnasında
in the middle of:ortasında
need for:olan gereksinim
reason for:nedeni
for the sake of:-nın uğruna / -nın hatırı için.
in spite of:rağmen
* technique for:-nın tekniği
the point of :-nın gereği / -nın anlamı (yok)
on the point of:yapmak üzere olmak

 • We were just on the point of leaving the house when I realised that I’d forgotten the keys.
 • Why don't you find something to do instead of disturbing me all the time?
 • What's the point of looking for a decent flat with such a small amount of money.
 • For the sake of keeping the peace, I've decided to go along with their proposal.
 • I'm taking you to the theatre this evening in return for your helping me to redecorate last week.
 • That building is in danger of collapsing and should be safely demolished as soon as possible.
 • I haven't said anything to him about his not getting that job for fear of upset him further.
 • There can be no excuse for shouting at the customers in the way you did today.
NOTES:

Bu yapıları kullanırken, gerund un başında possessive adjective (my. your, his,olarak kullanılır. (Başında yıldız bulunan yapılarla possessive kullanılmaz.)
 • I am not in favour of your going abroad for education.
 • In exchange for your taking the time to help me. I want to do for you.
 • I have a great interest in his singing.
"Have difficulty in", preposition almadan da kullanılır ve yine, kendinden sonra gerund alır. Difficult'ın önünde no, little, less, much, more, great gibi sözcükler kullanarak, zorluğun derecesini azaltabilir ya da çoğaltabiliriz. Have difficulty ile aynı anlamda have trouble / have a hard time / have a difficult time doing something yapılarını da kullanabiliriz.
 • I had great difficulty (in) finding a flat at a price I could afford.
 • You will have no difficulty/won't have any difficulty (in) answering the questions about the prepositions if you learn all of them by heart.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski