Weather (Hava)

Weather (Hava)

The weather is ……. today. Havanın nasıl olduğu - yağmurlu, soğuk, vb. gibi durumlar - The weather is ……… today. veya It is ……… today. kalıplarından birisi ile gösterilebilir. Örnekleri inceleyiniz.
 • The weather is cloudly today. (Bugün hava bulutlu.)
 • The weather is sunny and hot today. (Bugün hava güneşli ve sıcak.)
 • It is foggy today. (Bugün hava sisli.) 
 • It is cold and snowy today. (Bugün hava soğuk ve karlı.)
What is the weather like today?
What is the weather like today? (Bugün hava nasıl?) veya How is the weather today? (Bugün hava nasıl?) sorularından birisi ile havanın durumu öğrenilebilir. Örnekleri inceleyiniz.
 • What is the weather like today? (Bugün hava nasıl?)
 • It is warm and sunny today. (Bugün hava sıcak ve güneşli.)
 • What is the weather like today? (Bugün hava nasıl?)
 • It is cold and rainy today. (Bugün hava soğuk ve yağmurlu.)
 • How is the weather today? (Bugün hava nasıl?)
 • It is cool and stormy today. (Bugün hava ılık ve fırtınalı.)
 • How is the weather today? (Bugün hava nasıl?)
 • It is cold and snowy today. (Bugün hava soğuk ve karlı.)
Seasons (Mevsimler)
Her mevsimdeki hava durumu örneklerini de görelim.
 • It is hot and sunny in summer. (Hava yazın sıcak ve güneşlidir.)
 • It is cool and windy in autumn. (Hava sonbaharda ılık ve rüzgârlıdır.)
 • It is cold and snowy in winter. (Hava kışın soğuk ve karlıdır.)
 • It is cool and rainy in spring. (Hava ilkbaharda ılık ve yağmurludur.)
Genel olarak hava ilgili bir durumu ifade etmek için ‘it’ öznesini kullanırız:

It is + sıfat (adjective)  = Hava durumunu tarif etme
 • It is sunny today. (Bugün hava güneşli)
 • It's hot and humid today. (Bugün sıcak ve nemli)
 • It'sa nice day today. (Bugün hava güzel.)
Ayrıca aşağıdaki kalıbı da kullanabiliriz:
It is a + adjective + day (veya morning/afternoon/night)
 • It's a fine day.(Hoş bir gün.)
 • It's a windy afternoon. (Rüzgarlı bir öğleden sonra.)
 • It is a cloudy morning. (Bulutlu bir sabah.)
It is + verb-ing = Bu kalıbı dışarıdaki şu anda devam eden hava durumunu  ifade etmek için kullanırız.
 • It's drizzling outside. (Dışarıda yağmur çisliyor.)
 • It's snowing. (Kar yağıyor.)
 • Take an umbrella, it's raining. (Şemsiyeni al. Yağmur yağıyor.)
It was / It will / It has been
Geçmişte, gelecekte veya geçmişte başlayıp şu ana kadar devam eden zamanlarda kullanacağımız kalıplardır.
 • It was cold yesterday.
 • It will be cloudy tomorrow.
 • It has been snowy for two hours
Hava ile ilgili kelimeleri öğrendiğimizde, bu kelimelerin isim, sıfat veya fiil olabileceğini unutmayalım:
 • Rain: (isim) The game was cancelled because of the rain.
 • Rain: (fiil) I think it is going to rain later.
 • Rainy: (sıfat) It's a rainy day.
Nouns and Adjectives (İsim ve Sıfatlar)
Hava ile ilgili bir çok kelimenin sonuna –Y harfini getirerek o ismi sıfat haline dönüştürürüz.
 • Rain – Yağmur (noun),      Rainy – Yağmurlu (adjective)
 • Sun - Güneş (noun),          Sunny – Güneşli (adjective)
 • Wind – Rüzgar (noun),      Windy – Rüzgarlı (adjective)
 • Cloud – Bulut  (noun) ,      Cloudy – Bulutlu (adjective)
 • Fog – Sis  (noun),              Foggy – Sisly (adjective)

Hava durumunu sormak

İnsanlar genele olarak aşağıdaki soruları sorarak hava durumunu öğrenmek isterler:

 • What's it like out(side)? (Dışarıda hava nasıl?)
 • How's the weather? (Hava nasıl?)
 • What's the weather like? (Hava nasıl?)
 • What's the temperature? (Hava durumu, sıcaklık nasıl?)
 • What's the weather forecast? (Hava tahmini nasıl)
 • What's the weather like in Adana in January? Ocakta Adana’da hava nasıl?
 • How's the weather in Moscow in winter? (Kışın Moskova’da hava nasıl?
 • It's pretty hot. What's the temperature? (Oldukça sıcak. Hava nasıl?)
 • Is it raining outside? (Dışarıda yağmur yağıyormu?
 • What's the forecast for tomorrow? (Yarın hava durumu nasıl?)

Hava durumu ile ilgili kelimeler:


Bright: (adjective) açık
Sunny: (adjective) güneşli
Clear: (adjective) açık
Fine: (adjective) iyi
Partially cloudy: (adjective) parçalı bulutlu
Cloudy: (adjective) bulutlu
Gloomy: (adjective) Kasvetli
foggy (adjective): sisli
Drizzle: (verb/noun) çiselemek (yağmur)
Shower: (noun) yağmurun birden bire çok yağması
Rain: (verb/noun) yağmur (yağmak)
Downpour: (noun) çok yoğun bir şekilde yağmur yağması
Pour: (verb) çok yağmur yağmak
Flood: (verb/noun) sel (basmak)
It's raining cats and dogs: (Idiom) To rain heavily
Hail: (verb) dolu yağmak
Hailstones: dolu
Snow: (noun/verb) kar (yağmak)
Snowflake: (noun) kar tanesi
Sleet: (noun/verb) kar, dolu ve yağmurun bir arada yağması (Sulu sepken)
Blizzard: (noun) kar fırtınazı
Breeze: serinlik, esinti
Windy: ruzgar

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski