Telling the Time (Saatleri Söylemek)

Telling the Time (Saatleri Söylemek)


Saatin kaç olduğu What time is it? (Saat kaç?) veya What is the time? (Saat kaç?) sorulardan birisi ile öğrenilebilir.
 • What time is it? (Saat kaç?)
 • It is (a) quarter past two. (Saat ikiyi çeyrek geçiyor.)
 • What time is it? (Saat kaç?)
 • It is (a) quarter to ten. (Saat ona çeyrek var.)
 • What is the time? (Saat kaç?)
 • It is (a) quarter past five. (Saat beşi çeyrek geçiyor.)
 • What is the time? (Saat kaç?)
 • It is (a) quarter to eleven. (Saat on bire çeyrek var.)
Tam saatleri söylerken 'It is ............. o’clock.' kalıbı kullanılır. Noktalı bölüme saati belirten sayı getirilir.
 • It is one o’clock. (Saat bir.)
 • It is two o’clock. (Saat iki.)
 • It is three o’clock. (Saat üç.)
 • It is four o’clock. (Saat dört.)
Yarım saatler 'It is half past ............. .' kalıbı ile söylenir. Noktalı bölüme saati belirten sayı getirilir.
 • It is half past one. (Saat bir buçuk.)
 • It is half past two. (Saat iki buçuk.)
 • It is half past three. (Saat üç buçuk.)
 • It is half past six. (Saat altı buçuk.)
'It is (a) quarter past ............. .' kalıbı on beş dakika (çeyrek) geçe saatler için kullanılır. Noktalı bölüme saati belirten sayı getirilir.
 • It is (a) quarter past four. (Saat dördü çeyrek geçiyor.)
 • It is (a) quarter past twelve. (Saat on ikiyi çeyrek geçiyor.)
 • It is (a) quarter past six. (Saat altıyı çeyrek geçiyor.)
 • It is (a) quarter past two. (Saat ikiyi çeyrek geçiyor.)
'It is (a) quarter to ............. . 'kalıbı on beş dakika (çeyrek) kala saatler için kullanılır. Noktalı bölüme saati belirten sayı getirilir.
 • It is (a) quarter to one. (Saat bire çeyrek var.)
 • It is (a) quarter to nine. (Saat dokuza çeyrek var.)
 • It is (a) quarter to six. (Saat altıya çeyrek var.)
 • It is (a) quarter to eleven. (Saat on bire çeyrek var.)
Dakika bildirerek saat söylerken var için 'to', geçe için 'past' kullanılır.
 • It is twenty to four. (Dörde yirmi (dakika) var.)
 • It is ten to ten. (Ona on (dakika) var.)
 • It is fourteen to one. (Bire ondört (dakika) var.)
 • It is twelve to eight. (Sekize on iki (dakika) var.)
 • It is twenty - five past ten. (Onu yirmi beş (dakika) geçiyor.)
 • It is eleven past two. (İkiyi on bir (dakika) geçiyor.)
 • It is seven past nine. (Dokuzu yedi (dakika) geçiyor.)
 • It is twenty - two past ten. (Onu yirmi iki (dakika) geçiyor.)

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski