Frequency Adverbs


Sıklık zarfları gün boyunca veya haftalık olarak yaptığımız eylemlerin sıklık derecesini anlatmak için kullanırız.
Genelinde sıklık belirten zarflar fiilden önce kullanılır.

Subject (Özne) + adverb (zarf) + main verb(ana fiil)
I always remember to do my homework.
He usually gets good marks in exams.

 • I always get up at 10 o'clock on Sundays.  (Pazarları daima saat 10'de kalkarım.) 
 • What time do you usually go to school?  (Okula genellikle saat kaçta gidersin?) 
 • We often brush our teeth. (Biz sık sık dişlerimizi fırçalarız.) 
 • My parents can seldom go on holiday.  (Annem ve babam nadiren tatile çıkabiliyorlar.) 

Ancak durum belirten be (am, is, are) fiilinden sonra kullanılır.
Subject (Özne) + to be (am, is, are) + adverb (zarf) 
They are never late for work.
She isn't usually bad tempered.

 • I am never late for school.  (İşe asla geç kalmam.) 
 • He is usually tired in the evening.  (O akşamları genellikle yorgun olur.) 
 • She is never ready. (O asla hazır olmaz.) 
 • The weather is often rainy here.  (Buralarda hava sık sık yağmurlu olur.) 

Eğer cümlede, can, must, should, vs.. gibi bir yardımcı fiil varsa zarf bu yardımcı fiillerden sonra kullanılır.
Subject (Özne)  + auxiliary (yardımcı fiil) + adverb (zarf)  + main verb(ana fiil)
She can sometimes beat me in a race.
I would hardly ever be unkind to someone.
They might never see each other again.
They could occasionally be heard laughing.
 • I usually can do my homework after school. (Genellikle okuldan sonra ödevimi yapabilirim.) 
 • He can sometimes help his father. (Bazen babasına yardım edebiliyor.) 
 • My friend can never solve this problem. (Arkadaşım asla bu problemi çözemez.) 
 • My cat often can catch a rat. (Kedim sıklıkla fare yakalayabilir.) 

İki kelime sıklık zarfları cümle sonunda veya cümle başında kullanılır. Kesinlikle cümle ortasında kullanılmaz.
Two-words Frequency Adverbs
İki Kelime Sıklık Zarfları
On Saturdays
Cumartesi günleri
Every year
Her yıl
At the weekends
Hafta sonları
Every day
Her gün
Once a week
Haftada bir kez
Twice a month
Ayda iki kez

Örnek: 
I
 every day get up at 6 o'clock. 
I get up at 6 o'clock
 every day. 
Every day
 I get up at 6 o'clock. 

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski