Much, Many, A lot of, A few, A little

Many
Many (çok (sayıda)): sayılabilen çoğul isimden önce olumsuz ve soru cümlesinde kullanılır. 
 • There aren't many candles for the cake. (Kek için çok sayıda mum yok.)
 • Are there many DVDs in the drawer? (Çekmecede çok (sayıda) DVD var mı?)
 • Are there many olives in the fridge? (Buzdolabında çok (sayıda) zeytin var mı?)
 • I don't need many balloons and candles for the decoration. (Benim dekorasyon için çok (sayıda) balon ve muma ihtiyacım yok.)
 • Do you eat many sandwiches at school? (Sen, okulda çok (sayıda) sandviç yer misin?)
 • I don't have many books in my school bag. (Okul çantamda çok (sayıda) kitap yok.)

Much
Much (çok miktarda); sayılamayan tekil isimden önce olumsuz ve soru cümlesinde kullanılır. 
 • Do you drink much milk at breakfast? (Kahvaltıda çok süt içer misin?)
 • There wasn't much rain last autumn. (Geçen sonbaharda fazla yağmur yoktu (yağmadı).)
 • We don't need much butter. (Bizim çok tereyağına ihtiyacımız yok.)
 • Be quick! You haven't got much time. (Çabuk ol! Senin çok zamanın yok.)
 • Has she got much perfume in the bottle? (Şişede çok parfümü var mı?)
 • She doesn't have much time to finish the test. (Onun testi bitirecek kadar çok zamanı yok.)

A lot of
A lot of (pek çok); olumlu cümlede çoğul (sayılabilen) isimden önce kullanılır.
 • There are a lot of different customs in India. (Hindistan da farklı pek çok gelenek vardır.)
 • I have got a lot of things to do. (Yapacak pek çok iş(ler) var.)
 • There are a lot of students in front of my school. (Okulumun önünde pek çok öğrenci var.)
 • I would like to eat a lot of fresh vegetables at lunch. (Ben, öğle yemeğinde pek çok taze sebze(ler) yemek istiyorum.)
 • We have got a lot of bananas, but we haven't got many oranges on the table. (Bizim pek çok muzumuz var, fakat masanın üzerinde çok portakal yok.)
 • We saw a lot of interesting things in the museum. (Biz, müzede pek çok ilginç objeler gördük.)

A lot of (çok (miktarda)): olumlu cümlede sayılamayan tekil isimden önce kullanılır. 
 • She has got a lot of homework. (Onun çok miktarda ödevi var.)
 • He earns a lot of money every year. (O, her yıl çok miktarda para kazanır.)
 • There was a lot of rain last night. (Geçen gece çok yağmur vardı (yağdı).)
 • There is a lot of jam in the jar. (Kavanozda çok reçel var.) 
 • I can't watch TV today, because I have a lot of homework. (Ben, bugün televizyon seyretmem, çünki çok ödevim var.) 
 • You always put a lot of sugar in your tea. (Sen, çayına daima çok (miktarda) şeker koyarsın.)

A few
A few (bir kaç); sayılabilen çoğul isimden önce olumlu cümlede kullanılır. 
 • I bought a few albums of Pink Floyd and Beatles yesterday. (Ben, dün Pink Floyd ve Beatles'ın bir kaç albümünü satın aldım.)
 • There are a few days to study exams. (Sınavlara çalışmak için birkaç gün var.)
 • They saw a few different kinds of birds at the seaside. (Onlar, sahilde birkaç değişik kuş türü gördü.)
 • I need a few potatoes and onions. (Benim birkaç patates ve soğana ihtiyacım var.)
 • She always eats a few slices of bread at breakfast. (O, daima kahvaltıda birkaç dilim ekmek yer.)
 • Hans should take a few books to read on his holiday. (Hans, tatilde okumak için birkaç kitap götürmeli.)

A little
A little (biraz; azıcık); sayılmayan tekil isimden önce olumlu cümlede kullanılır.
 • Give the flowers a little water every day! (Her gün çiçeklere biraz su var!)
 • We have got a little money. (Bizim biraz paramız var.)
 • Sally speaks a little German. (Sally, biraz (azıcık) Almanca konuşur.)
 • There is a little jam in the jar. (Kavonozda azıcık reçel var.)
 • I have a little money in my purse. (Çantamda biraz (azıcık) para var.)
 • I have got a little time, but I can help you with your project. (Biraz zamanım var, fakat sana projende yardım edebilirim.)

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski