7. Sınıf 1. Ünite

7. Sınıf  1. Ünite

Have got / has got

Kişinin fiziksel özelliklerinden bahsederken have got / has got yapılarından yararlanırız. Örnekleri inceleyiniz.
 • She has got blue eyes. (O, mavi gözlere sahip.)
 • He has got brown eyes. (O, kahverengi gözlere sahip.)
 • He has got short wavy black hair. (O, kısa siyah dalgalı saçlara sahip.)
 • She has got long straight fair hair. (O, uzun düz sarı saçlara sahip.)
 • I have got long straight brown hair. (Ben, uzun düz kahverengi saçlara sahibim.)
 • You have got short curly hair. (Sen, kısa kıvırcık saçlara sahipsin.)
 • He has got a beard and moustache. (O, bir sakal ve bıyığa sahip.)

What does / do ............ look like?
sorusu ile kişinin fiziksel özellikleri öğrenilir. (Kişisel özellikleri, yaşı, fiziki durumu, dış görünüşü, vb.) Cevapta yukarıdaki örnek cümlelerde belirtilen kalıp kullanıldığı gibi, aşağıdaki cümlelerin bir benzeri de yer alabilir.
 • She is beautiful with wavy hair and blue eyes. (O dalgalı saçları ve mavi gözleri ile güzeldir.)
 • Hans is handsome with curly dark hair. (Hans koyu kıvırcık saçları ile yakışıklıdır.)
 • He is tall, well-built and slim. (O, uzun boylu, cüsseli ve zayıftır.)
 • You are handsome with brown hair. (Sen, kahverengi saçlarınla yakışıklısın.)
 • Sally is short and green eyes. (Sally, kısa boylu ve yeşil gözlüdür.)
 • She is attractive with wavy fair hair. (O, dalgalı açık renkli saçları ile çekicidir.)
Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz.
 • What does he look like? (O, nasıl görünüyor?)
 • He has got short wavy black hair. (O, kısa siyah dalgalı saçlara sahip (görünüyor).)
 • What does she look like? (O, nasıl görünüyor?)
 • She is beautiful with wavy hair and blue eyes. (O dalgalı saçları ve mavi gözleri ile güzel (görünüyor.))
What is he / she like? sorusu ile karakter özellikleri (pısırık mı, arkadaş canlısı mı, girişken mi, çalışkan mı, vb.) sorulur. Cevapta özellikleri belirten sıfat(lar) kullanılır. Örnekleri inceleyiniz.
 • What is Suna like? (Suna nasıldır?)
 • Suna is optimistic and cheerful. (Suna iyimser ve neşelidir.)
 • What is Hakan like? (Hakan nasıl biridir?)
 • He is outgoing and talkative. (O, cana yakın ve konuşkan (geveze)dir.)
 • What is Robert like? (Robert nasıl biridir?)
 • He is very energetic. (O, çok enerjiktir (hareketli).)
 • What is your grandfather like? (Büyükbaban nasıl biri?)
 • He is slimmer than my grandmother. (O, babaannemden daha ince (zayıf)dır.)
 • What is your mother like? (Annen nasıldır?)
 • She is hardworking. He is thinner than my father. (O, çalışkandır. Babamdan daha zayıftır.)
Bu ünitede öğreneceğimiz yeni kelimeler:
 • beautiful : (kadın) güzel
 • clumsy : beceriksiz, sakar
 • easygoing : kaygısız
 • forgetful : unutkan
 • generous : cömert
 • honest : dürüst, namuslu
 • outgoing : girişken
 • overweight : fazla kilolu
 • selfish : bencil
 • stubborn : inatçı
 • well-built : iri yapılı
 • punctual : dakik
 • slim : ince, zayıf
 • thoughtful : anlayışlı, nazik
 • short : kısa
 • medium height : orta boylu
 • curly : (saç) kıvırcık
 • straight : (saç) düz
 • attractive : alımlı, çekici
 • wavy : (saç) dalgalı
 • long : uzun
 • blonde : (kadın) sarışın
 • fair : kumral
 • ginger : kızıl (saç)
 • hazel : (göz) ela
 • tall : uzun (boy)
 • shy : ürkek, çekingen
 • energetic : enerjik, faal
 • bad : kötü
 • lovely : sevimli
 • polite : kibar
 • male : erkek
 • female : kadın
 • fast : hızlı
 • old : yaşlı
 • slow : yavaş
 • handsome : (erkek) yakışıklı
 • crowded : kalabalık
 • expensive : pahalı
 • large : geniş
 • small : küçük
 • high : yüksek
 • intelligent : zeki
 • succesful : başarılı
 • dark : siyah
 • close : (arkadaş) yakın
 • angry : öfkeli
 • big : büyük
 • jealous : kıskanç
 • stingy : cimri
 • happy : mutlu
 • kind : nazik, kibar
 • friendly : arkadaş canlısı
 • careful : dikkatli

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski