6. Sınıf 5. Ünite

6. Sınıf  5. Ünite

Adjectives ending in - ing and - ed 
(Sonu -ing ve - ed ile biten sıfatlar)

Sonu - ed ile biten sıfatlar öznenin ne hissettiğini (hissettiği duyguyu) bildirir. Örnekleri inceleyiniz.
 • I feel frightened. (Korktuğumu hissediyorum.)
 • I am interested in my lessons. (Ben, derslerimle ilgiliyimdir.)
 • You are very bored. (Senin canın çok sıkılıyor.)
 • She feels excited. (O, heyecanlandığını hissediyor.)
 • They are very amazed. (Onlar, çok şaşırıyorlar.)

Sonu - ing ile biten sıfatlar, öznenin neler hissettirdiğini anlatır. Örnekleri inceleyiniz.
 • Ghost trains are frightening. (Hayalet trenler korkutuyor.)
 • Bumper car is exciting. (Çarpışan oto heyecan verici.)
 • Roller coaster is thrilling. (Lunapark hız treni heyecan verici.)
 • You have got a very boring job. (Senin çok can sıkıcı bir işin var.)
 • Your voice is very frightening. (Senin sesin çok korku verici (korkutucu).)


... think (düşünüyor ...) ön cümlesi, kişinin bir konu, kişi ya da nesne hakkında fikrini belirtmek için kullanılır. (What do you think about .....? ( ..... hakkında ne düşünüyorsun?) sorusu ile kişinin düşüncesi öğrenilir.) Örnekleri inceleyiniz.
 • I think carrousel is fantastic. (Ben, atlıkarıncanın şahane olduğunu düşünüyorum.)
 • I think I love walking in the park. (Ben, parkta yürümeyi sevdiğimi düşünüyorum.)
 • I think bumper cars are very exciting. (Ben, çarpışan otoların çok heyecan verici olduğunu düşünüyorum.)
 • I think they are very boring places. (Ben, onların çok sıkıcı yerler olduğunu düşünüyorum.)
 • I think a ghost train is more frightening. (Ben, hayalet trenin daha korkutucu olduğunu düşünüyorum.)

'Agree' ve 'disagree' fiilleri ile kurulan cümleler.

Bir konuda karşımızdaki kişi ile aynı fikirde olduğumuzu belirtirken 'agree' (aynı fikirde olmak) fiili ile kurulan ön cümle kullanılır. Sonra da hangi konuda hem fikir olduğumuzu bildiren cümle gelir. Örnekleri inceleyiniz.

 • I love fun fairs. I think they are exciting places. (Ben lunaparkları seviyorum. Onların heyecan verici yerler olduğunu düşünüyorum.)
 • I agree with you. There are many exciting things on the fun ground. (Ben, seninle aynı fikirdeyim. Eğlence yerinde pek çok heyecan verici araç (oyuncak) var.)     
 • I like the roller coasters very much. They are very crazy. (Ben, lunapark hızlı trenlerini çok severim. Onlar, delirticidir.)
 • I don't agree with you. I think they are frightening. (Ben, seninle aynı fikirde değilim. Onların (lunapark hızlı trenlerinin) korkutucu olduğunu düşünüyorum.)

don't / doesn't agree ... kişinin karşısındaki ile aynı fikirde olmadığını gösterir; disagree ile aynı anlamdadır. Örnekleri inceleyiniz.

 • I like bumper cars. I think they are fantastic. (Ben, çarpışan otoları severim. Ben, onların harika olduklarını düşünüyorum.)
 • I disagree with you. I hate them. (Ben, seninle aynı fikirde değilim. Onlardan nefret ederim.)
 • I think fun fairs are exciting places. (Ben, lunaparkların heyecan verici yerler olduğunu düşünüyorum.)
 • I disagree with you. I think fun fairs are frightening places. (Seninle aynı fikirde değilim. Ben, lunaparkların korku verici yerler olduğunu düşünüyorum.)

Gerunds (Fiilimsiler)

Gerund (fiilimsi), bir fiilin sonuna -ing eki getirilerek oluşturulur. Ana fiilden sonra kullanılır. Bu bölümde like (hoşlanmak), love (sevmek), hate (nefret etmek), dislike (sevmemek), enjoy (hoşuna gitmek, zevk almak) fiilleri ile gerund (fiilimsi) kullanımını göreceğiz. Bu ünitede göreceğimiz cümlelerin zamanı the simple present tense (basit geniş zaman)dır. Örnekleri inceleyiniz.

 • I like riding bumper cars. (Ben, çarpışan otolara binmeyi severim.)
 • She likes going to the fair. (O, fuara gitmeyi sever.)
 • Do you like riding carrousels? (Atlı karıncaya binmeyi sever misin?)
 • What do you like doing at the fair? (Fuarda ne yapmayı seversin?)
 • Do you love riding bumper cars? (Sen, çarpışan otolara binmeyi sever misin?)
 • You don't love watching soap operas. (Sen, pembe dizi seyretmeyi sevmezsin.)
 • I hate riding a ghost train. (Ben, hayalet trene binmekten nefret ederim.)
 • What does Sue hate doing at the fair? (Sue, festivalde ne yapmaktan nefret eder?)
 • You don't hate walking in the rain. (Sen, yağmurda yürümekten nefret etmezsin.)
 • What do you dislike doing at the fair? (Sen, febtivalde ne yapmayı sevmezsin?)
 • I don't dislike playing table tennis. (Ben, masa tenisi oynamayı severim.)
 • Rose enjoys riding roller coasters, because they are very thrilling. (Rose, lunapark hızlı trenlerine binmekten zevk alır, çünkü onlar heyecan vericidir.)

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski