5. Sınıf 4. Ünite

5. Sınıf 1. Ünite

The Simple Present Tense 
(Basit Geniş Zaman)

Her gün yapılan veya sık sık tekrarlanan, günlük rutin işleri ifade eden bir zamandır Bu dersimizde de bundan dolayı alışkanlık haline gelmiş eylemlerin anlatılmasını öğreneceğiz. Aşağıdaki örnekleri dikkatle inceleyiniz.
 • You do your homework at home. (Sen, ödevini evde yaparsın.)
 • We watch television at eight o’clock. (Biz, saat sekizde televizyon seyrederiz.)
 • I have lunch at school canteen. (Ben, öğle yemeğini okul kantininde yerim.)
 • She plays chess in the afternoons. (O, öğleden sonraları satranç oynar.)
 • My first lesson starts at nine o’clock. (Benim birinci dersim, saat dokuzda başlar.)
 • Ahmet arrives home at half past seven. (Ahmet yedi buçukta eve varır.)
 • I brush my teeth every day. (Ben, her gün dişlerimi fırçalarım.)
 • You read a book on weekdays. (Sen, hafta içi günlerde (bir) kitap okursun.)
 • Ayşe goes to bed at about ten. (Ayşe, saat ona doğru (on civarında) yatmaya gider.)
İngilizce’de bu yapıya 'The Simple Present Tense' denir. Bu kipi, Türkçe’ye Basit Geniş Zaman diye çevirebiliriz.

Geniş zaman kipiyle kurulmuş, öznesi üçüncü tekil kişi (he, she, it …) veya tekil bir isim olan  olumlu bir cümlenin fiili sonuna - s, - es, - ies eklerinden birisini alır. Fiillerin çoğunun sonuna - s eklenir.
 • He gets up at eight o’clock. (O saat sekizde kalkar.)
 • Aysu returns home at five o’clock. (Aysu, saat beşte eve döner.)
 • Your cat sleeps on the sofa. (Kedin, divanın üzerinde uyur.)
Son hecesi - ch, - sh veya - x ile biten fiillerin sonuna – es eki getirilir.
 • My sister watches television after school. (Kız kardeşim, okuldan sonra televizyon seyreder.)
 • My mother washes the dishes every day. (Annem, her gün bulaşık yıkar.)
 • Ahmet fixes my bicycle every month. (Ahmet, her ay benim bisikletimi onarır.)
Sonu – o ile biten go ve do fiileri de – es eki alırlar:
 • Suna goes to school on weekdays. (Suna, hafta içi günlerde okula gider.)
 • Halil does his homework at home. (Halil, ödevini evde yapar.)
Sonuna ek getirilmeyen have fiili de has olarak değişir.
 • Robert always daima has breakfast at home. (Robert, evde kahvaltı yapar.)
 • Hülya has a bath every day. (Hülya, her gün yıkanır.)
Son iki harfi sessiz, son harfi – y olan fiilde bu harf kalkar ve yerine – ies eki getirilir.
 • Jill studies her lessons every day. (Jill, her gün derslerine çalışır.)
 • A pilot flies a plane. (Pilot, uçağı uçurur.)
 • Hakan tries to learn French at school. (Hakan, okulda Fransızca öğrenmeyi deniyor.)
Fiilin sonu – y ile bitiyorsa, ondan bir önceki harf sesli ise sonuna – s getirilir.

     Hikmet pays for the tickets every week.
     (Hakan, her hafta biletlerin parasını öder.)

Basit Şimdiki Zaman’da olumlu bir cümle şöyle kurulur:

          Subject (Özne=işi yapan kişi+ verb1(fiil) + time expressions (Zaman zarfı)

The Simple Present Tense (Basit Geniş Zaman)da kullanılan Frequency Adverbs (Tekrar (Yineleme) İfade Eden Zaman Zarfları veya Sıklık Zrfları) nı da görelim.
 • I always get up early in the mornings. (Ben, sabahları daima erken kalkarım.)
 • We usually watch television after school. (Biz, genellikle okuldan sonra televizyon seyrederiz.)
 • Hakan usually does his homework at home. (Hasan, genellikle ödevini evde yapar.)
 • Suna sometimes surfs in the Internet. (Suna, bazen internette sörf yapar.)
 • You sometimes walk in the park. (Sen, bazen parkta yürürsün.)
 • She always get on the school bus. (O, daima servis otobüsüne biner.)
Olumsuz Cümleler

Yardımcı fiiller, olumsuzluk eki not ile do + not = don’t; does + not = doesn’t şeklinde birleşik yazılırlar. Bu yapı, her gün veya sık yapılmayan eylemlerin anlatılmasında kullanılır. Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz.
 • I don’t have lunch at school canteen. (Ben, öğle yemeğini okul kantininde yemem.)
 • You don’t do your homework at home. (Sen, ödevini evde yapmazsın.)
 • We don’t watch television at eight o’clock. (Biz, saat sekizde televizyon seyretmeyiz.)
 • She doesn’t play chess in the afternoons. (O, öğleden sonraları satranç oynamaz.)
 • My first lesson doesn’t start at nine o’clock. (Benim ilk dersim, saat dokuzda başlamaz.)
 • I don’t arrive home at half past seven. (Ben, saat yedide eve varmam.)
 • Suna doesn’t go to bed at about ten. (Suna, saat ona doğru yatmaya gitmez.)
 • I don’t brush my teeth three times a day. (Ben, dişlerimi günde üç defa fırçalamam.)
 • You don’t read a book on weekdays. (Sen, hafta içi günlerde bir kitap okumazsın.)
Soru Cümleleri

Cümle; 'Do' veya 'Does' yardımcı fiillerinden birisi ile başlıyorsa, soru halindedir.
Yardımcı fiiller şu özneler ile kullanılırlar:

Does – he, she, it.... ?
Do – you, we, you, they …?

Main verb (asıl fiil) birinci halde (present form)dir.
 • Do you get up very early? (Sen, çok erken kalkar mısın?)
 • Do they drink milk every morning? (Onlar, her sabah süt içerler mi?)
 • Do you get dressed at seven o’clock? (Sen, saat yedide giyinir misin?)
 • Does she have breakfast at home? (O, evde kahvaltı yapar mı?)
 • Do classes at school start at 7.30? (Okulda dersler yedi buçukta başlar mı?)
 • Does she play chess in the afternoons? (O, öğleden sonraları satranç oynar mı?)
 • Does he wake up late every day? (O, her gün geç uyanır mı?)
 • Do you do your homework at home? (Sen, ödevini evde mi yaparsın?)
 • Does Roy go to bed at ten o’clock? (Roy, saat onda yatmaya gider mi?)
Question words (soru kelimeleri) ile yapılan şu örnekleri de inceleyiniz.
 • What time do you have breakfast? (Saat kaçta kahvaltı yaparsın?)
 • I have breakfast at eight o’clock. (Ben saat sekizde kahvaltı yaparım.)
 • What time does the first lesson begin? (İlk ders saat kaçta başlar?)
 • The first lesson begins at half past eight. (İlk ders sekiz buçukta başlar.)
 • When does your brother get out of the bed? (Erkek kardeşin ne zaman yataktan kalkar?)
 • He gets out of the bed at ten o’clock. (O saat onda yataktan kalkar.)
 • How do you go to school on weekdays? (Hafta içi günlerde okula nasıl gidersin?)
 • I go to school by school bus. (Ben okula servis otobüsü ile giderim.)
 • Where do you eat your lunch every day? (Hergün öğle yemeğini nerede yersin?)
 • I eat my lunch at school canteen. (Ben öğle yemeğini okul kantininde yerim.)
 • Who gets up early at your home? (Sizin evde kim erken kalkar?)
 • My father gets up early at my home. (Bizim evde babam erken kalkar.)
 • Who do you have dinner with? (Akşam yemeğini kiminle yiyeceksin?)
 • I have dinner with my family. (Ben akşam yemeğini ailemle yiyeceğim.)
Bu zaman kipinde en çok kullanılan time expressions (zaman zarfları) şunlardır:
 • every day (her gün), 
 • every morning (her sabah), 
 • every evening (her akşam), 
 • every Monday, etc. (her pazartesi, vs.), 
 • every night, etc. (her gece, vs.), 
 • in the morning (sabahleyin), 
 • in the afternoon (öğleden sonra), 
 • in the evening (akşamleyin), 
 • in January (ocak ayında), 
 • in spring (ilk baharda), 
 • on Friday (Cuma günü), 
 • at seven o’clock (saat yedide) gibi …
Time expressions (zaman zarfları) genellikle cümle sonunda yer alırlar.
 • I go to school at eight o’clock every day. (Ben her gün okula saat sekizde giderim )
 • He doesn’t go to school at eight o’clock. (O, saat sekizde okula gitmez.)
 • What do you do every morning? (Her sabah ne yaparsın?)
 • I get up early every morning. (Ben, her sabah erken kalkarım.)
 • Does he play tennis on Sundays? (O, pazar günleri tenis oynar mı?)
Bu derste öğreneceğimiz kelimeler:

İngilizce

Türkçe

arrive at school

okula varmak

bedtime stories

uyku masalları

brush teeth

diş fırçalamak

comb hair

saç taramak

daily routine

günlük rutin işler

do homework

ödev yapmak

do shopping

alışveriş yapmak

drink milk

süt içmek

egg

yumurta

family members

aile üyeleri

feed the pet

evcil hayvan beslemek

feel

ghissetmek

finish

bitmek/bitirmek

get dressed

giyinmek

get on the bus

otobüse binmek

get out of bed

yataktan çıkmak

get up

kalkmak

get/go/come back home

eve dönmek

go online

internete girmek

go shopping

alışverişe gitmek

go to bed

yatmak

go to work

işe gitmek

grandparent

büyükanne ya da büyükbaba

have a shower

duş almak/yapmak

have breakfast

kahvaltı yapmak

have dinner

akşam yemeği yemek

have lunch

öğle yemeği yemek

listen to music

müzik dinlemek

make the bed

yatağı toplamak

milk

süt

play computer games

bilgisayar oyunu oynamak

read a book

kitap okumak

school bus

okul otobüsü

see/watch a movie

film izlemek

sleep

uyumak

sleepy

uykulu

start

başlamak

tell

anlatmak,söylemek

training

antrenman,egzersiz

wake up

uyanmak

wash hands and face

el yüz yıkamak

watch TV

televizyon izlemekYorum Gönder

Daha yeni Daha eski